Всички кампании

Заедно да купим дом на царския орел!


Нека помогнем на царския орел да има сигурен, спокоен и защитен дом в България, като закупим колкото може повече земя в Сакар – мястото, където в страната ни има най-много двойки царски орли от общо 29.

В дома на орела 1 дка земя струва между 450-500 лв.

 

Миналата година благодарение на вас и кампанията "България дарява" купихме 3,3 дка земя за царския орел в Сакар със събраните близо 1050 лв. Тези 3300 квадратни метра се използват от двойките орли, живеещи в близост, като места за ловуване и почивка.

Заедно можем да направим царството на орела сигурна за него крепост, като увеличаваме спасените земи!

 

„Моят дом е моята крепост!“ Това важи и за дивите животни. Домът им е там, където образуват двойки, отглеждат своите малки и намират достатъчно храна, за да изхранят семейството си. Звучи познато, нали!? Така, както ние, хората, се стремим през живота си да изградим своя дом и в него в спокойствие и любов да отгледаме децата си, така е и при животните.

 

Царството на царския орел, обаче, за съжаление става все по-малко. С годините площта на владенията на вида в страната ни намалява драстично. Орелът губи дома си постепенно и това е една от най-сериозните заплахи за него. Това е и една от причините царският орел да е застрашен от изчезване в световен мащаб.

 

Кой, как и защо ограбва земите на орлите?

Кой? – хората. Как? – налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойки царски орли, които биват лишени от храна, а това може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят от стотици години.

 

Как помагаме със закупуването на земи?

Закупуването на земи в Сакар и възстановяването им допринася за опазването на лалугера и други видове, които са важен хранителен ресурс за царския орел. Така се възстановява биологичното разнообразие като цяло.

 

Българско дружество за защита на птиците има опит във възстановяването на земи с цел превръщането им в подходящи места за хранене на царския орел, както и във възстановяването на места за размножаване. Увеличаването на земите в добро биологично състояние води до увеличаване на шансовете за оцеляване на царския орел.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Вълчева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
13.05.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Българско дружество за защита на птиците
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Мариана Вълчева

QR Code на кампанията

Заедно да купим дом на царския орел! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта