Всички кампании

Заедно да купим дом на царския орел!


Нека помогнем на царския орел да има сигурен, спокоен и защитен дом в България, като закупим колкото може повече земя в Сакар – мястото, където в страната ни има най-много двойки царски орли от общо 29.

В дома на орела 1 дка земя струва между 450-500 лв.

 

Миналата година благодарение на вас и кампанията "България дарява" купихме 3,3 дка земя за царския орел в Сакар със събраните близо 1050 лв. Тези 3300 квадратни метра се използват от двойките орли, живеещи в близост, като места за ловуване и почивка.

Заедно можем да направим царството на орела сигурна за него крепост, като увеличаваме спасените земи!

 

„Моят дом е моята крепост!“ Това важи и за дивите животни. Домът им е там, където образуват двойки, отглеждат своите малки и намират достатъчно храна, за да изхранят семейството си. Звучи познато, нали!? Така, както ние, хората, се стремим през живота си да изградим своя дом и в него в спокойствие и любов да отгледаме децата си, така е и при животните.

 

Царството на царския орел, обаче, за съжаление става все по-малко. С годините площта на владенията на вида в страната ни намалява драстично. Орелът губи дома си постепенно и това е една от най-сериозните заплахи за него. Това е и една от причините царският орел да е застрашен от изчезване в световен мащаб.

 

Кой, как и защо ограбва земите на орлите?

Кой? – хората. Как? – налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойки царски орли, които биват лишени от храна, а това може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят от стотици години.

 

Как помагаме със закупуването на земи?

Закупуването на земи в Сакар и възстановяването им допринася за опазването на лалугера и други видове, които са важен хранителен ресурс за царския орел. Така се възстановява биологичното разнообразие като цяло.

 

Българско дружество за защита на птиците има опит във възстановяването на земи с цел превръщането им в подходящи места за хранене на царския орел, както и във възстановяването на места за размножаване. Увеличаването на земите в добро биологично състояние води до увеличаване на шансовете за оцеляване на царския орел.

Основна снимка
Мариана Вълчева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
13.05.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Българско дружество за защита на птиците
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

QR Code на кампанията

Заедно да купим дом на царския орел! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!