Всички кампании

Бягаме в Плевен за достъпна среда / Run in Pleven for accessible city


Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. Oфициален партньор на маратон Плевен е Jamba – неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

---

The charity cause of the 7th Pleven Friendship Marathon 2021 is focused on people with disabilities. They are an integral part of our community with equal rights. The funds raised will be used to adapt Pleven city infrastructure to their needs. The official chatiry partner is Jamba, а non-governmental organization whose main mission is to support people with different abilities in Bulgaria.

www.plevenmarathon.com

Новини и коментари

Основна снимка
plevenmarathon.com
Дарения
 1,420  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.05.2021
Дарители
28

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Сошъл Фючър

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Allan Key  60  лв.
Valentin Barbu  40  лв.
Gabriel Atanasiu  40  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Божидар Цачев  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
plevenmarathon.com

QR Code на кампанията

Бягаме в Плевен за достъпна среда / Run in Pleven for accessible city - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта