Всички кампании

Да възстановим щетите от пожара в Драгоманското блато


На 22 януари 2020 г. вечерта в Драгоманското блато избухна пожар, който обхвана и унищожи 80% от растителността (тръстика, папури, камъш). Огънят засегна и посетителската инфраструктура – 300 м дървена пътека и кула за наблюдение, които Сружение за дива природа БАЛКАНИ с помощта на доброволци и дарители изгради и поддържа вече 15 години. Дървените мостчета винаги са били с безплатен достъп и позволиха на хиляди ученици да опознаят ценността на Драгоманското блато като една от влажните зони със световно значение. Разходката сред тръстиките и папурите, възможността да се видят водни лилии в естествена среда и уникални насекомоядни растения, както и неповторимото усещане да се разпознае песента на мустакатия синигер или големия воден бик промениха отношението на деца и възрастни към блатото. След пожара тръстиките ще се възстановят – още през юни ще видим новата зеленина в блатото. Надяваме се, че валежите ще повишат рекордно ниските водни нива в блатото, за да може и тази година белите чапли да гнездят необезпокоявани в блатото.

Това, което зависи от нас, е да изградим и поправим унищожената посетителска инфраструктура. За да развиваме образование близо до природата, защото досегът с нея ни учи да я обичаме и опазваме. За да намалим броя на хората, които биха драснали клечката отново…

Колко пари са нужни? Предстои да изследваме пораженията върху посетителската инфраструктура и да установим какви ще бъдат разходите за възстановяването на дървената пътека. Предварителните изчисления показват, че изграждането на метална конструкция за основа вместо дървената, която беше досега, подмяната на дървения материал и моста над един от каналите в блатото ще струва около 46 000 лв. Макар сумата да е голяма вече има дарения на стойност 665 лв. и вярваме, че заедно ще успеем да направим блатото достъпно отново!

Кои сме ние? Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Основните ни цели са проучването, опазването и възстановяването на дивата природа, съхранението ѝ за бъдещото поколение и екологично образование. Създадохме и поддържаме два посетителски центъра и инфраструктура на Драгоманското блато и в село Влахи, Пирин планина, за да провеждаме образователни дейности в близост до природата.

Новини и коментари

Основна снимка
СДП БАЛКАНИ
Дарения
 6,103  лв.

Целева сума
 46,000  лв.
Край на кампанията
23.06.2020
Дарители
138

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Венелина Върбова  200  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Иво  20  лв.
Златин Младенски  20  лв.
Людмила Филипова  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
СДП БАЛКАНИ

QR Code на кампанията

Да възстановим щетите от пожара в Драгоманското блато - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта