Всички кампании

Защитена стая за хората с редки болести!


Помогнете ни да отворим първата Защитена стая за болните от Хорея на Хънтингтън, както и за всички хора с редки болести в България. Ако постигнем мисията ни, те ще получат така необходимата им психосоциална подкрепа и рехабилитация!

Нека предоставим шанс на хората с редки болести да живеят активно, въпреки тежките си заболявания и трудностите, предизвикани от тях!

Болестта на Хънтингтън е наследствено невродегенеративно заболяване, за което няма лечение. То поразява човек в най-активната му възраст между 25 и 45 години, и води до летален край в рамките на 15-20 години от началото си. Поради това, че се унаследява, психическите и социални последствия от него са разрушителни за семейството. Хората с болест на Хънтингтън имат в пъти по-висок риск от самоубийство, в сравнение с обикновената популация. Това често се дължи на изключителния психичен стрес придружаващ диагностицирането. Засегнатият се пита „До кога ще живея?“, „Ще го наследят ли децата ми, „Да имам ли деца и семейство?“  и още хиляди въпроси, страхове и терзания касаещи тежката нелечима диагноза и нейните последствия. Подкрепата, касаеща психичното и социално функциониране на болните и техните семейства е ключова при грижата за тези хора, но тя все още не е част от алгоритъма за лечение в България. Адекватната социална рехабилитация би могла да повиши значително качеството на живот на болните, да съхрани по-дълго пълноценния живот на индивида и неговото семейство. Психологическата подкрепа предоставя възможност за отговор на много от въпросите, измъчващи засегнатите семейства. Тя е единственият начин болните да приемат по-леко идеята за болестта, за процеса на боледуването и накрая... неизбежната смърт.

При останалите „редки„ болести картината не е по-различна. Рядкостта на заболяването, предполагаща „самотност“ на изживяванията на засегнатите и техните семейства е предпоставка за високо разпространение на психични нарушения и склонност към социална изолация.

Поради липсата или частичното лечение на редките болести, понякога психосоциалната рехабилитация е единственият начин тези хора да получат грижата и подкрепата, от която се нуждаят да бъдат пълноценни и да живеят активно. Нека ги подкрепим с каквото можем!

Срокове за изграждането и примерно разпределение на средствата:

Основен ремонт на Стаята (строително-монтажни работи) - 25.06.2016 г. - 15 000 лв.

Оборудване на Стаята - 25.08.2016 г. - 10 000 лв.

Новини и коментари

Основна снимка
Милена Атанасова
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 25,000  лв.
Край на кампанията
25.08.2016
Дарители
0

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Българска Хънтингтън Асоциация (БХА)
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Милена Атанасова

QR Code на кампанията

Защитена стая за хората с редки болести! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!