Всички кампании

Подкрепа за пострадалите при пожарите в Австралия'/“Support for the victims of the Australia


English below

Фондация Бикоуз е солидарна към бедствието в Австралия! Не можем да останем безучастни към трагедията за хора и животни. По молба на дарители откриваме апел за помощ заедно с партньорите ни Good2Give Australia, част от CAF Global Alliance!
Ситуацията е динамична и нуждите на хората постоянно се променят.
Ние се доверяваме  на организациите, които работят в момента на терен и помагат на хората да се справят с тази катастрофа!
Събраните средства ще достигнат до някоя/някои от следните организации:

Australian Red Cross (Disaster Relief and Recovery)
Blazeaid
Foodbank Victoria (Crisis – Bushfires 2020)
Foundation for Rural and Regional Renewal (FRRR)
Hunter Wildlife Rescue (Native Animal Trust Fund)
Koala Preservation Society Australia Inc
The Salvation Army Australia (Crisis – Emergency Services Relief)
Victorian State Emergency Service (SES)
WIRES

Доверяваме се на Good2Give за разпределението на средствата.

За повече информация: https://good2give.ngo/about/news/bushfire-crisis-how-you-can-help/

BCause Foundation stands together with the Australia bushfire disaster. We cannot remain indifferent to the tragedy of both people and animals. Together with our partners Good2Give Australia, part of CAF Global Alliance, we decided to react to the crisis and start a donation initiative.
The situation is very dynamic and people’s needs constantly change.
We trust the grassroots organizations with helping everyone in need of meeting the consequences of this disaster.
The donations will be directly sent to some of the following organizations:
Australian Red Cross (Disaster Relief and Recovery)
Blazeaid
Foodbank Victoria (Crisis – Bushfires 2020)
Foundation for Rural and Regional Renewal (FRRR)
Hunter Wildlife Rescue (Native Animal Trust Fund)
Koala Preservation Society Australia Inc
The Salvation Army Australia (Crisis – Emergency Services Relief)
Victorian State Emergency Service (SES)
WIRES
We trust Good2Give for the distributions of the donations.
For more information: https://good2give.ngo/about/news/bushfire-crisis-how-you-can-help/

 

 

Новини и коментари

Основна снимка
Веселина Йорданова
Дарения
 1,076  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
19.02.2020
Дарители
9

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause за Good2Give Австралия

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Дарения от клиенти на Icard  34  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Дарения от клиенти на Icard  866  лв.
Анонимен дарител  1  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Веселина Йорданова

QR Code на кампанията

Подкрепа за пострадалите при пожарите в Австралия'/“Support for the victims of the Australia - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта