Всички кампании

Учебни материали по JUMP Math математика за деца в 4-ти клас


Институтът за прогресивно образование (ИПО) е учреден от съмишленици в образователните среди като сдружение в обществена полза през 2012 г. В съответствие с мисията си, ИПО реализира педагогически модели и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България. Постигаме това чрез внедряване на педагогически практики и иновации, професионално развитие на специалисти, образователни политики и провеждане на изследвания. Един от големите реалзирани проекти на ИПО е внедряване в българските училища на иновативната система за преподаване на математика JUMP Math. ИПО разработва и адаптира спрямо българската учебна програма материалите по JUMP Math от ПГ до 5 клас, както и обучава и подкрепя методически учителите да работят по системата.

JUMP Math се основава на убеждението, че всички деца могат да развият чувство на увереност и умения, за да са успешни и да покрият очакваните резултати по математика. Методологията доказано допринася за намаляване на тревожността у децата към изучаването на математика, формиране на позитивна нагласа към ползата от математиката и към ученето като цяло. JUMP Math изгражда атмосфера на сътрудничество в класната стая.

От 2012 година до сега Институт за прогресивно образование реализира системата успешно в България с подкрепата на дарители и проектно финансиране. По системата са обучени над 1500 учители и педагогически специалисти от цялата страна и над 15 000 ученици са работили с учебните материали. Институтът за прогресивно образование следва политиката да предоставя безвъзмездно учебни материали за деца от семейства в неравностойно положение, за да осигури равен старт на всички.

За учебната 2019-2020 искаме да подкрепим 2 паралелки в 4-ти клас с общо 50 деца да се обучават с JUMP Math. Това са учениците на г-жа Лалка Генкова учител в ОУ "Р. Попович", гр. Карлово и г-жа Елена Генчева учител в ОУ "Граф Н. Игнатиев", с. Граф Игнатиево. Учителките работят по системата над 5 години и постигат значителни постижения с учениците си, а децата изграждат уведеност и са видимо щастливи в часовете по математика с JUMP Math. Помогнете на учителките да обучават техните ученици от семейства в неравностойно положение с материалите на JUMP Math и през втория учебен срок.

Подкрепете ги, за да продължат децата да учат математика с радост с JUMP Math!

Новини и коментари

Основна снимка
Олга Траянова
Дарения
 1,000  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
01.02.2020
Дарители
10

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Институт за прогресивно образование

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Васил Антонов  65  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  75  лв.
Sava Savov  500  лв.

Инициатор

Основна снимка
Олга Траянова

QR Code на кампанията

Учебни материали по JUMP Math математика за деца в 4-ти клас - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта