Всички кампании

Сензорна стая за децата със СОП в ОУ 'Д. Петров', Сливен


Ние сме ОУ „Димитър Петров” – град Сливен. Нашето училище е построено със средства, дарени от сливенския гражданин Димитър Петров преди 77 години. През последните няколко години сградата придоби различен облик: приветливи стаи, ново обзавеждане, модерно оборудване. В училище се обучават 447 ученика, от които петнадесет са със специални образователни потребности. Подготвен екип от  ресурсен учител, логопед и педагогически съветник подкрепят децата в тяхното израстване. За да са спокойни, уверени, емоционално ангажирани е необходимо да имаме сензорна стая. В нея децата ще могат да намират успокоение и радост. С помощта на играта ще преоткриват света около себе си. Целта на това специално оборудвано помещение е да въздейства върху възприятията на децата. Заниманията в нея ще се фокусират  върху постигане на приятни преживявания.

Имаме седем годишен опит в дарителските кампании, които се изразяват в провеждането на коледни и великденски базари в училище. А от тази година провеждаме и благотворителен маратон. Ученици, родители и учители се включват активно в кампаниите.

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS SENZORNA и https://dmsbg.com/15421/dms-senzorna/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

Новини и коментари

Основна снимка
Маргарита Иванова
Дарения
 400  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
20.12.2019
Дарители
4

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ОУ „Димитър Петров” – Сливен

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  150  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Маргарита Иванова

QR Code на кампанията

Сензорна стая за децата със СОП в ОУ 'Д. Петров', Сливен - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта