Всички кампании

Нови маси и столове за децата от НУ 'Ц.Гинчев', Лясковец


В училището учат 87 ученици, от които 11 са със специални образователни потребности. В училище работят силно мотивирани педагогически специалисти. Всичко, което сме направили като обновяване на образователната среда, е чрез помощта на дарители. Във всяка класна стая има мултимедиен проектор и лаптоп. Оборудването с технически средства и обзавеждането - тематични секционни шкафове с индивидуални клетки за всеки ученик, бели дъски в класните стаи, е чрез дарения от местни фирми. С помощта на най-голямата доброволческа платформата TimeHeroes обновихме училищната си библиотека. В рамките на три месеца бяха дарени над 1000 издания. С финансови средства, дарени от фондация „Подслон за човечеството“ и доброволен труд от родители и педагогически специалисти през лятото бе пребоядисан целият училищен коридор, оформени бяха тротоарни алеи в двора на училището, освежена бе училищната ограда, а във физкултурния салон бяха монтирани шумоизолационни плоскости. 

Единственото, за което средствата не достигат, е закупуването на удобни ученически маси и столове. В три от класните стаи чиновете са закупени през 70-те години и са вече нефункционални. Желанието ни е да подменим старите чинове, за да се чувстват удобно учениците. Новите ергономични маси и столове ще позволят и нова организация на класната стая. 

По инициатива на Училищния ученически съвет често организираме дарителски кампании сред учениците и техните семейства с благотворителна цел. По този начин възпитаваме у тях чувство за взаимопомощ и съпричастност.

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS SREDA и https://dmsbg.com/15257/dms-sreda/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

Новини и коментари

Основна снимка
Иван Пейчев
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
13.12.2019
Дарители
0

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: НУ "Ц.Гинчев", Лясковец
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Иван Пейчев

QR Code на кампанията

Нови маси и столове за децата от НУ 'Ц.Гинчев', Лясковец - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта