Всички кампании

Малките артисти от НУМСИ 'Проф. Панчо Владигеров', Бургас мечтаят


Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас дава шанс за изява на таланти: инструменталисти, певци, артисти, балерини, художници. Ежегодно организираме концерти, конкурси, участия. Създадохме единственият по рода си конкурс в България за рисунка “Акварели опус 37"  през 2019 г. по повод 120 години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров. Наши партньори са НХА – София, Дружеството на художниците в Бургас, УН „Родни звуци“ и  БНР Бургас. Цел на конкурса е да предостави форум за изява на творчески идеи и умения сред децата, както и да популяризира творчеството на българските композитори. Задачата на конкурса е рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела. Нашите децата са много ентусиазирани, а конкурсът породи голям интерес и сред децата в цяла България. Нужни са ни средства за награден фонд, за да зарадваме и мотивираме все повече деца в страната.

Освен към изобразително изкуство, нашите деца са страстно запалени към музиката и актьорското майсторство и непрекъснато търсят сцена за изява. Множество награди пълнят витрините на училището, а ежегодно кметът на Бургас награждава десетки наши ученици на празника на града за получени награди в страната и чужбина. Поради тази причина, в програмата сме заложили множество концерти и участия сред общността - детски градини, читалища, театри и клубове. Така допринасяме за културното и музикално израстване на бургаските деца. За тази цел ни е необходима висококачествена мобилна озвучителна система.

Желаем нашата кампания да достигне до максимален брой хора, ценящи изкуството, които ще ни подкрепят в начинанията ни. Нямаме голям опит в набирането на средства, но имаме огромното желание да помогнем на нашите талантливи деца да осъществят своите мечти в областта на музиката!

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS ARTIST и https://dmsbg.com/15281/dms-artist/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

 

The National School of Music and Performing Arts "Prof. Pancho Vladigerov" - Burgas gives a chance for expression of talents: instrumentalists, singers, artists, ballerinas, artists.  Annually we organize concerts, competitions and participations.Our children are passionate about music and acting and are constantly looking for a stage to perform.  Numerous awards fill the windows of the school, and every year the Mayor of Burgas awards dozens of our students. We have included many concerts and community participation in the program - kindergartens, community centers, theaters and clubs.  This is how we contribute to the cultural and musical growth of Burgas children.   But for all this initiatives we need various mobile instruments and also a high quality mobile sound system that our school can not afford to purchase.  We want our campaign to reach the maximum number of people who appreciate the art that will support us in our endeavors.  We do not have much experience in fundraising, but we have a huge desire to help our talented children fulfill their dreams in the field of music and support the cultural development of our city!

 

This donation campaign is part of the #GivingTuesday initiative with the motto "Personaly about Giving to Schools"

#GivingTuesday in 2019 is on December 3rd. Find more on https://givingtuesday.bcause.bg/

Новини и коментари

Основна снимка
Адриана Стойчева
Дарения
 405  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
30.01.2020
Дарители
6

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Мартин Кошничаров  15  лв.
Stanka Tashkova  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Адриана Стойчева

QR Code на кампанията

Малките артисти от НУМСИ 'Проф. Панчо Владигеров', Бургас мечтаят - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта