Всички кампании

Оркестърът на 75 СУ 'Тодор Каблешков' - София


В 75 ОУ „Тодор Каблешков“ - София учат ученици от ромски произход. В семействата им се говори на ромски и децата постъпват в училище, слабо владеещи български език. Много от родителите са неграмотни, образованието не е приоритет за тях, което води до незаинтересованост към училището и учебния процес. Много от семействата търсят препитание в чужбина или из различни сезонни обекти на територията на страната. Това е предпоставка за честото напускане на училище от децата, преместване в друго населено място, смяна на училища, а не рядко и напускане на училище без уведомяване на ръководството. От всичко това произтичат и проблемите със задържането на децата в училище, ранното им отпадане от образователната сфера и търсене от нас, педагозите, на начини за преодоляване на тези проблеми. Училището  ни се слави с богати традиции. Някога е съществувал е училищен  оркестър, който години наред е славил училището.

За да направим училището еднo щастливо място, в което учениците да се чувстват значими, имаме огромната нужда от закупуване на музикални инструменти. Така децата ще могат да развият своите таланти. За съжаление училището не разполага с такива средства. Създаването на оркестър, вокална  и танцова група за ромски фолклор ще включи голям брой ученици в извънкласна дейност чрез провеждане на изяви на училищно ниво, конкурси и фестивали. Ще осигурим разнообразие от възможности за развитие способностите на учениците. Обхващайки учениците в извънкласни дейности - свирене, пеене, танцуване (генетично заложено в нашите ученици), ще намалим риска на отпадане от училище, ще повишим мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания.

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS ORKESTAR и https://dmsbg.com/14697/dms-orkestar/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

Новини и коментари

Основна снимка
Лава Коцева
Дарения
 50  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
13.12.2019
Дарители
1

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: 75 ОУ „Тодор Каблешков“ - София

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Лава Коцева

QR Code на кампанията

Оркестърът на 75 СУ 'Тодор Каблешков' - София - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта