Всички кампании

Нека бъде интересно в ОбУ 'Н. Рилски', с.Дерманци


Девизът на нашето училище е „При нас е интересно!“. Младият ни и неуморен педагогически екип от години се опитва да мотивира всички наши ученици, които са предимно от непривилегировани социално-икономически групи. Залагаме на извънкласни дейности, който карат учениците ни припознават училището като място, в което може да се чувстват успешни. Провеждаме различни занимания, свързани със спорт и изкуство. Имаме волейболен и футболен отбор, занимания по финансова грамотност, изящни изкуства, народни и модерни танци, театрална трупа и не на последно място кино кръжок. Филмът „9+1“, който създадоха нашите ученици през 2018 г. бе представен във френската синематека в Париж, както и на няколко филмови фестивала.

За да можем да бъдем още по-адекватни на нуждите на децата, имаме нужда от няколко мултимедийни проектори за новите ни кабинети по биология и химия, английски език, български език, както и щори за тези кабинети.

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS INTERESNO и https://dmsbg.com/14483/pri-nas-e-interesno/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

Новини и коментари

Основна снимка
Даниел Симеонов
Дарения
 100  лв.

Целева сума
 3,600  лв.
Край на кампанията
13.12.2019
Дарители
1

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ОбУ “Неофит Рилски“, с.Дерманци

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Симеон Василев  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Даниел Симеонов

QR Code на кампанията

Нека бъде интересно в ОбУ 'Н. Рилски', с.Дерманци - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта