Всички кампании

Мисия Мария 3 / Mission Maria


For English see below

Това е благотворителна кампания в полза на оперативното и следоперативното лечение, рехабилитацията и възстановяването на нашата приятелка Мария Ваклинова.

На 19 август 2014 г. Мария Ваклинова пострада изключително тежко след пропадане на асансьор от 9-ия етаж в София. Няколко дни Мария беше между живота и смъртта. Имаше счупени ребра, разкъсвания на бял дроб, черен дроб, черва, лицево-черепна травма, счупени прешлени и пета. В първите дни претърпя няколко тежки животоспасяващи операции. Гръбнакът й беше укрепен с титаниеви импланти, поставен беше имлант на петата й.

Оттогава минаха 5 години. Чудото Мария живее втори живот. Не се оплаква, ходи на работа, плаща наем и се грижи за двамата си сина (вече са на 14 г. и 19 г.).

На 19 май 2015 Мария преживя поредната операция - от крака й бяха оперативно отстранени имплантите, за да се освободи движението му. Тогава приятели, познати и непознати направихме кампания и събрахме средства за медикаменти и последваща рехабилитация, които не се покриват от здравната каса.

Болките обаче продължават да съпътстват деня и нощта на Мария. Възможно ли е нещата да станат по-добре?

Лекуващите лекари и хирурзи на Мария, които я върнаха към живота, не се наемат да направят нови операции.

През септември 2019 г. Мария беше на консултация с проф. Рудолф Шабус във виенската клиника Wiener Privatklinik. Проф. Шабус се ангажира да направи две операции – на крака и на гръбнака. Операцията на крака включва декомпресия на нерв и артродеза, като за това ще бъде направена присадка от тазовата кост. Операцията на гръбнака е за отстраняване на металната стабилизираща система, поставена поради получените при падането фрактури на прешлените.

Офертата на Wiener Privatklinik общо за двете операции е 18 140 евро. Освен тези средства, са необходими пари за пътуване, следоперативни прегледи и манипулации, медикаменти, рехабилитация. Затова се стремим да съберем 40 000 лева.

А за виновните какво? Пет години след падането на асансьора-убиец още няма наказани. През септември 2019 държавата внесе обвинение. Дотогава имаше само две прекратени заседания по делото. Това лято самата Мария заведе дела за причинените страдания. Всичко е в самото си начало. Мария не разчита да й бъде изплатено обезщетение в близките месеци, а може би и години.

Да помогнем на Мария!

 

facebook page: https://www.facebook.com/misiamariavaklinova/

 

Mission MARIA

This is a charity campaign for the surgical and post-surgical treatment, rehabilitation and support of our friend, Maria Vaklinova. 

On August 19th 2014 Maria Vaklinova was severely injured when the elevator she was in fell down from the 9th floor in Sofia. For a couple of days Maria was between life and death. She had lacerations of the liver, lungs, guts, facial traumas, broken vertebrae and heel. In the early days she underwent several serious life-saving operations. Her spine was strengthened with titanium implants, and an implant was placed on her heel.It's been 5 years since then. Maria lives a second life. She does not complain, goes to work, pays the rent and takes care of her two sons (they are already 14 and 19).

On May 19, 2015, Maria underwent another surgery - implants were removed from her leg to relieve its movement. At that time friends, acquaintances and strangers campaigned and raised funds for medication and follow-up rehabilitation that were not covered by the health fund. However, pain continues to shadow Maria's day and night.

Could things be better? Maria's doctors and surgeons in Bulgaria who brought her back to life are not willing to engage in new operations. In September 2019, Maria consulted with Prof. Rudolf Schabus at the Wiener Privatklinik Vienna Clinic. Prof. Shabus has committed to two operations - for the leg and the spine. Foot surgery involves decompression of the nerve and arthrodesis, and a pelvic bone graft will be used. The spine surgery is to remove the metal stabilization system that is placed due to the fractures of the vertebrae obtained during the fall. Wiener Privatklinik's offer for the two operations is € 18,140. In addition to these funds, money is needed for travel, post-operative examinations and manipulations, medications, rehabilitation. That is why we aim to raise BGN 40,000.

What about the guilty ones? Five years after the fall of the killer elevator, still nobody has been punished. In September 2019, the state charged. Until then, there were only two adjourned hearings. This summer, Maria herself started legal proceedings for the suffering she endures. It's all at the beginning. Maria does not expect to be paid compensation in the coming months, or maybe years.

Let's help Maria!

Новини и коментари

Основна снимка
Камелия А. Станчева
Дарения
 11,463  лв.

Целева сума
 40,000  лв.
Край на кампанията
22.03.2020
Дарители
108

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: Физическо лице

Даренията ще получи: Мария Ваклинова

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  25  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Elena Todorova  20  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
Камелия А. Станчева

QR Code на кампанията

Мисия Мария 3 / Mission Maria  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта