Всички кампании

10 GPS/GSM предаватели за лешояди, за да спрем тровенето на животни


Целта на кампанията:

Нови 10 лешояда от Врачанска планина ще бъдат екипирани с GSM/GPS предаватели, за да продължим да следим и откриваме своевременно тровене и бракониерство. Цената на един GPS/GSM крилен предавател е 1000 евро. Това е най-ниската цена за подобен предавател, включени са софтуерна поддръжка и мобилни услуги за една година.

Проблемът:

Животновъдите имат проблем с нападения от вълци, чакали или скитащи кучета на добитъка им. Това води до големи икономически загуби. Често в пресечен терен с гора, дори наличието на пастир и овчарски кучета не спасява добитъка. Някои в отчаянието си, а други- за по-лесно, залагат отрова в трупа, който е нападнат от хищника, с идея че ще се върне на следващия ден за доизяждане. Отровата е най-често пестицид, достъпен свободно за закупуване от аграрна аптека. Най-често обаче хищникът не се връща, защото е със силно обоняние и му мирише на човек. За сметка на това мършата привлича всякакви хищни птици- гарвани, орли, лешояди. А белоглавите лешояди се хранят в групи, никога сами и така на едно отровено животно може да измре цялата колония.

Според много конвенции, закони и наредби нарочното тровене, особено на диви животни, е строго наказуемо. Това обаче не се знае от много животновъди, а други си мислят, че ще им се размине, защото е трудно да се докаже. И наистина е трудно! Причинителят на смъртта на 30+ лешояда в Кресненския пролом остана неразкрит за полицията. След дългогодишна борба на природозащитниците в Испания, днес за такова престъпление имаме осъдени със затвор и случай с глоба от 300 хиляди евро.

Факти: 2300 лешояди са изтровени през последните 20 години на Балканите- това казва проучване на Фондация за опазване на лешоядите. Редица емблематични видове хищни птици в България изчезват в много райони и броят им застрашително намалява- скален орел, царски орел, египетски лешояд.

Решение:

За първи път през 2018 белоглав лешояд с GPS/GSM предавател от Кресненския пролом,  попаднал на отровна примамка в Южна Гърция, ни алармира и изпрати данни, че нещо нередно се случва с птицата. На същият ден гръцки еколози тръгнаха към мястото и откриха умрялата птица по координати, както и парче месо, наръсено с отрова. Бързите действия на еколозите, заради точните данни от предавателя доведоха до:

  • Премахване на отровната примамка и предотвратяване смъртта на още животни
  • Събрани навреме веществени доказателства за образуване на наказателно производство.

След случаят в Искърския пролом с тровене на скален орел и белоглави лешояди през септември 2019, за първи път предавателите, свалени от отровените птици, и данните в тях ще бъдат използвани като доказателство за локализиране на местопрестъплението.

Без предавателите, умрелите лешояди най-вероятно нямаше да бъдат открити никога, както и престъплението нямаше да бъде идентифицирано. Екипът ни там щеше за забележи след дни, че броят на летящите лешояди е намалял, но нямаше как да предположи къде и как се е случило.

Основна снимка
Надя Вангелова
Дарения
 1,700  лв.

Целева сума
 19,700  лв.
Край на кампанията
31.12.2019
Дарители
32

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фонд за дивата флора и фауна

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Магдалена Япракова  20  лв.
Елена Запрова  100  лв.
Nikola Grancharov  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

QR Code на кампанията

10 GPS/GSM предаватели за лешояди, за да спрем тровенето на животни - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!