Всички кампании

Подкрепи бъдещ готвач / Support a future chef


Кампанията има за цел да подкрепи участието на петима младежи в риск в клуб по готварство, организиран от фондация ПИНК в „Розовата къща” в гр. Трън. Благодарение на него всички завършили досега  участници намират реализация на пазара на труда, с което клуба носи славата си на успешна и животопроменяща инициатива.

Поради високата безработица в града и ограничените възможности за професионално обучение, чрез предлагания от фондация ПИНК клуб по готварство, бихме искали да подпомогнем младежи в риск на възраст 16-18 години да придобият знания и умения в областта на кулинарията. Тези, които завършат клуба ще получат директни предложения за работа, за да продължат своето професионално израстване в сферата. По този начин целим да предпазим младите хора от безработица, дължаща се на липсата на знания, умения, квалификация и ограничени възможности за работа в района.

За успешното реализиране на клуба, всеки участник има нужда от униформа, чехли, рецептурник, хранителни продукти, достъп до оборудване и кухненски аксесоари и ръководител професионалист, който да го обучава. „Розовата къща” е центъра за обществена подкрепа на фондация ПИНК в гр. Трън, който се посещава от младежите и в който се провежда обучението. Чрез събраните средства ще имаме възможност да закупим необходимите продукти за 10 месеца, книги, облекло и кухненски аксесоари. Центърът разполага с добре обзаведена кухня, трапезария и кухненско оборудване за успешното управление на програмата.

През годината и лятната ваканция фондация ПИНК осигурява стаж и работа за участниците, а тези, които завършват училище подписват трудови договори с хотели и ресторанти благодарение на нашето съдействие. Клубът включва приготвяне на предястия,  основни ястия, десерти, печива. През годината се канят гости любители на кулинарията от България и чужбина, които учат младежите на традиционни домашни ястия и специалитети за празници. По време на празници групите участват в базари и фестивали, където имат възможност да продават част от продукцията си.

***

This is a campaign that aims to support the participation of five young people at risk in a cooking club organized by the Pink Foundation and held in the PINK House in Tran. To date all of our graduates from this program have been offered work in restaurants, giving the club an excellent reputation as a successful life-changing initiative.

Due to the high unemployment rate in the town and limited opportunities for professional training, this Cooking Club helps young people between the ages of 16-18 to acquire knowledge and skills in the field of cooking and food preparation. Those who graduate from the club receive direct job offers to continue their professional development. In this way, we aim to protect young people from unemployment due to lack of knowledge, skills, qualifications and limited job opportunities in the area.

For the successful realization of the club, each participant needs a uniform, slippers, a recipe book, supplies, access to equipment and kitchen accessories as well as a professional leader to train them. The Pink House is a community support center for the PINK Foundation in Tran where the training is held. Through the raised funds we will be able to cover the cost of employing a chef/instructor and buy the necessary products for 10 months, books, uniforms and kitchen accessories for use by the students throughout the course. The PINK House has an appropriately furnished kitchen, dining room, and cooking equipment for the successful operation of the program.

Throughout the year and the summer holidays, the PINK Foundation provides internships and work for the participants, and those who graduate from school sign employment contracts with hotels and restaurants thanks to our assistance. The club teaches the students how to prepare multiple course meals including starters, salads, main courses, desserts, and snacks. Throughout the year, Bulgarian and foreign guests are invited to teach the young people how to prepare traditional home-cooked meals and food for special events. During the holidays the students participate in bazaars and festivals where they have the opportunity to sell part of their production.

 

Основна снимка
Aлбена Крушева
Дарения
 15  лв.

Целева сума
 5,350  лв.
Край на кампанията
12.02.2020
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация ПИНК

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Милена Великова  15  лв.

Дар за дарители


Дарете 100 лв. и ще получите:
картичка изработена от дете

Общо 25 дара са осигурени.
 

Дарете 200 лв. и ще получите:
плетена розова къщичка

Общо 10 дара са осигурени.
 

Дарете 300 лв. и ще получите:
хранилка или къщичка за птички
изработена от дете

Общо 5 дара са осигурени.
 

QR Code на кампанията

Подкрепи бъдещ готвач / Support a future chef  - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!