Всички кампании

300 възрастни хора ще получават ежедневно храна - делят ни 4260 лв.


Вече 2 години, ние от Фондация "Порект Северозапад" се опитваме да създадем Патронажна кухня, която да доставя ежедневно приготвена храна за повече от 300 възрастни хора в села от региона на Мездра. Получихме сграда безвъзмездно, направихме ремонт според държавните изисквания, оборудвахме я почти изцяло. 

За да можем да стартираме се нуждаем от 4500 лв., с които трябва да закупим последното нужно оборудване, посуда и мебели: 1 хладилник, котолон - плоча, съдове за готвене, метален шкаф, дребна посуда и съдове. 

Това е сумата, която ни дели от постигане на целта! 

 

Основна снимка
Яна Рупева
Дарения
 2,990  лв.

Целева сума
 4,500  лв.
Край на кампанията
31.10.2019
Дарители
43

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Проект Северозапад

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  5  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Todorova  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

QR Code на кампанията

300 възрастни хора ще получават ежедневно  храна - делят ни 4260 лв.  - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!