Всички кампании

За бездомни котки - Астрид и Вени, без зъби и език/ HELP THEM!


SEE ENGLISH BELOW

Котки Астрид и Венера (Вени) са две от спасените от улицата бездомничетата, за които се грижим.

ИМАМЕ НУЖДА ВАШАТА ПОМОЩ ЗА ДА ПОКРИЕМ СМЕТКИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ И ХРАНА И  ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ТЯХ И ДРУГИ КАТО ТЯХ, спасени от улицата!

ВЕНЕРА: Бъззъбата вече котка Венера е на възраст, но е пълна с живот! Тя е едно от бездомничетата, за които вероятно ще се грижим до живот, защото възрастта и заболяванията й я правят неосиновима. Тя бе прибрана от улицата слаба, болна и немощна, неспособна да се храни поради възпаленията и болката в устата й. Венера има хемобартонела (предизвикваща анемия) и ХРОНИЧНО АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ – лимфоплазматичен генгивит-стоматит. Зъбите й бяха в много влошено състояние и се наложи да бъдат извадени, а Венера все още има нужда от средства за поддържащи медикаменти, добавки и специална мека и хипоалергенна храна.

АСТРИД: Астрид е наистина специално коте. Тя бе намерена в ужасяващо състояние на магистрален път близо до София и оцеля след тежка травма на главата, вероятно от автомобилна катастрофа. Тя имаше счупена челюст, изскочило око, тежко ранен и разкъсан език. Перспективите й за оцеляване бяха малки, но тя оцеля и се оказа истински борец! След тежка операция, тя се възстановяваше дълго време с медикаменти и се учеше се да се почиства и храни самостоятелно, както и НАЙ-ТРУДНОТО И ВАЖНО – ДА ПИЕ ВОДА първо с чужда помощ, а после и сама без език. Астрид успя да оцелее и доказа, че желанието от за живот е по-важно от всичко, но ние имаме нужда от средства, за да продължим да се грижим за нея до нейното осиновяване.

***********

ENGLISH:

Cats Astrid and Venus are two of the street rescue animals we take care for.

WE NEED YOUR HELP TO COVER MEDICAL BILLS, FOOD AND CONTINUE CARING THEM AND OTHERS LIKE THEM!

ASTRID: Astrid is a really special kitten. She was found in a terrible state on a highway near Sofia and survived a severe head trauma, probably from a car crash. She had a broken jaw, a popped up eye and a heavily injured and torn apart tongue. Her survival prospects were very small, but she survived and turned out to be a real fighter for life! After a heavy surgery, she was recovering for a long time with medication, and she was learning to clean and feed again on her own, and the MOST IMPORTANT - to drink water first with help and then on her own WITHOUT A TONGUE.

Astrid managed to survive and proved that the desire for life is more important than anything, but we need funds to cover veterinary bills and food and continue to take care of her until its adoption.

VENERA: Venus is quite full of life for an old cat! Help us continue to take care of her and other homeless animals like her, who would not survive on the street!

Cat Venus is one of the homeless people we will probably care for. She was taken from the street, weak, sick and weak, unable to feed because of inflammation and pain in her mouth. Venus has hemobartonellosis (causing anaemia) and chronic autoimmune disease - lymphoplasmatic gingivitis-stomatitis complex. Her teeth were in a very poor condition and they had to be removed.  Venus still needed funds for covering her vet bills, maintenance medications, supplements and special soft and hypoallergenic food.

Новини и коментари

Основна снимка
Dare Association
Дарения
 1,728  лв.

Целева сума
 1,650  лв.
Край на кампанията
11.09.2019
Дарители
25

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Деар - Dare 2 Care Animals

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Десислава Минева  5  лв.
Анонимен дарител  25  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Маргарита Стоянова  10  лв.
Nenova  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Календар на Dare 2 Care Animals

Общо 30 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Dare Association

QR Code на кампанията

За бездомни котки - Астрид и Вени, без зъби и език/ HELP THEM! - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта