Всички кампании

За хората и дантелата - каталог и още нещо/ Of lace and men - not just a catalog


English text below

В последните четири седмици набираме средства за издаването на електронен каталог на изложбата „Кой създава и кой използва дантела”. Инициативата ни бе подпомогната от Институт Сервантес – София с изключителната съпричастност на неговия директор г-н Хавиер Валдивиелсо. Същевременно набирането на средства за издаването на електронен каталог на платформата.бг подкрепиха хора, които спечелихме с нашия ентусиазъм и посетители на музейната експозиция, очаровани от дантелата.
Остават ни още три седмици, в които предстоят серия от инициативи, свързани с изложбата:
На 7 май 2019 г. от 17.00 часа ще се открие „Фотоизложбата ръцете на СедянкаТА” и едноседмичната камерна изложба „Съвременно приложение на совалковата дантела в Русия и Узбекистан” във фоайето на първия етаж пред залите на експозицията „Кой създава и кой използва дантела”.
На 7, 8, 11 и 12 май 2019 г. ще има демонстрации по изработване на совалкова и шита дантели в експозиционните зали на първия етаж и на открито в градинката зад музея при хубаво време.
На 11 май 2019 г. (10.00 – 14.00) ще се проведе Трети международен семинар „Тенденции в представянето на совалкова и шита дантели в съвременността” в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН на ул. „Московска” 6А. Изследователи и дантелиери от Испания, Хърватия, Русия, Узбекистан и България ще споделят своя опит и практика.
Очакваме нашата културна кауза да бъде подкрепена и от Културния и езиков център към Португалското посолство – София, от гостите на нашия семинар, а също така от посетителите на изложбата.

Сътрудничеството на неформалната група СедянкаТА и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ), започна през 2011 г. Тогава се вдъхнових от ентусиазма на хората, приели като своя мисия запазването и предаването на уменията в плетене на совалкова и шита дантела.

В момента (7 февруари – 20 май 2019) в ИЕФЕМ-БАН може да посетите вече четвъртата изложба с участието на СедянкаТА, която се радва на голям интерес сред посетителите. Тя представя дантелиерството в Южна Eвропа - Испания, Португалия, Франция, Италия, Хърватия и България, като показва специализираните места на обучение, а също така кой и как използва готовите дантелени произведения в миналото и днес. Това умение идва у нас от Европа като част от модернизационните процеси през ХIХ в. Българите оставят своя следа чрез Дантелното училище в Калофер (1910 - 1933), а днес показват творческия си размах чрез различните трансформации на дантелата в картини, дизайнерски модели и декорации.

Хората от СедянкаТА постоянно са в залите на експозицията, където демонстрират уменията си, а много от тях доброволно обучават всички, желаещи да направят първите си стъпки в това изкуство. Аз съм запленена от страстта на дантелиерите от различните краища на света да популяризират своите умения. Всички наши партньори от чужбина сами спонсорираха участието си в тази изложба.

 Все още може да дойдете в музея и да станете част от това преживяване. Но след закриването на изложбата тези усилия, ентусиазъм и концептуално представяне ще останат само спомен. Повечето от експонатите ще се върнат на собствениците.

Надяваме се на вашата подкрепа за създаването на електронен каталог на изложбата, за да запазим и предадем частица от духа на това културно събитие. Набираме средства за заснемане (1000 лв), дизайн и предпечат (1000 лв.).

Елате да я видите сега и помогнете да се съхрани в каталога!

The cooperation between the informal interest group SedyankaTA and the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences (IEFSEM-BAS) began in 2011. At that time I was inspired by the enthusiasm of the people who made it their mission to preserve and pass on the skills of bobbin and needlepoint lace making. By active communication both on the Internet and face-to-face, they spread their knowledge, providing a source of joy and entertainment for their “disciples”.

Currently, from February 7th until May 20th 2019, you have the chance to visit the fourth exhibition with the participation of SedyankaTA group, which is displayed at the IEFSEM-BAS and steadily attracts the interest of the museum visitors. The exhibition presents lace making in Southern Europe – Spain, Portugal, France, Italy, Croatia and Bulgaria, and shows the places of specialized training, as well as who used lace products in the past and who uses them today. The lace-making craft comes to Bulgaria from Europe as part of the overall modernization processes taking place in the 19th century. The Bulgarians made their mark in the history of lace making by the establishment of the Kalofer Lace School (1910-1933) and today they display their creativity by various transformations of lace incorporated in paintings, designer models and decorations.

The people from the SedyankaTA group are frequently present at the exhibition venue, demonstrating their skills and many of them volunteer to instruct those who wish to take their first steps in lace making. Thus, they demonstrate that lace is part of the cultural memory and heritage, which they preserve and pass on to their followers. I am captivated by the passion of the lace makers from all over the world to popularize their craft. All of our foreign partners funded their own participation in the exhibition.You still have the opportunity to come to the museum and be a part of this experience. However, after the exhibition is over, all of the efforts, the enthusiasm and the conceptual presentation will be just a memory. Most exhibits will be returned to their owners.

We are counting on your support for creating a digital catalog of the exhibition in order to preserve and communicate at least part of the spirit of this cultural event. We are raising funds for professional photography (BGN 1000 or ca. EUR 500) and processing and design (BGN 1000 or ca. EUR 500).

Come see this amazing exhibition now and help us to preserve it in a catalog!Новини и коментари

Основна снимка
Ива Кюркчиева
Дарения
 215  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
18.05.2019
Дарители
6

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей БАН

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  10  лв.
Сем. Гакови  75  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ива Кюркчиева

QR Code на кампанията

За хората и дантелата - каталог и още нещо/ Of lace and men - not just a catalog - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта