Всички кампании

Поставяне на колова маркировка в Стара планина


Има места в Балкана, където някога е имало колова маркировка, която е помагала на туристите да се ориентират по-добре по маршрутите през зимата или в гъста мъгла. Днес за съжаление коловете липсват. Някъде са били отрязани, другаде съборени от животните. Факт е, че днес ги няма и преминаването по маршрутите е рисково.

Има места в Балкана, където на важни разклони по маршрутите трябва да се поставят табели, но липсват подходящи места - дървета или стълбове. Единственият начин е на тези разклони да се поставят колове и на тях да се закрепят табелите.

Ние от ТД "НАСАМ-НАТАМ" искаме да променим това. Всъщност го правим от няколко години. С приятели и симпатизанти, с доброволци и ученици. С помощта на общини и фирми. Трудно, но нещата се получават. Защото вече си имаме доверие, направеното е на лице и може да се види от всеки. Инициативата "Да обновим туристическите маршрути и обекти" бе създадена във Фейсбук с основна цел да се обновят маркировките по всички туристически маршрути, да се подменят старите и откраднати табели, да се заменят счупените и паднали колове с нови, да се направят маршрутите приятни и безопасни за туристите.

За около две години направихме много. Направихме го заедно с Вас дарителите и доброволците. Към 1000 км, по над 100 маршрута вече са с обновена маркировка. Поставени бяха около 1000 нови указателни табели. Миналата година започнахме поставянето и на нови колове по разклоните. Който е минавал наскоро през Видимския превал, през м.Корита или около Узана не може да не ги е виждал.

Тази година работата по пътеките продължава, но ще се опитаме с Ваша помощ да възстановим стълбовата маркировка по два маршрута и да поставим колове на следните разклони:

  1. По маршрута от с.Антон към хижа Бенковски по рида Заногата - 6 кола
  2. По маршрута от гр.Клисура към хижа Вежен през Каменната порта - 10 кола
  3. На Етрополска седловина (западно от хижа Чавдар) - 2 кола
  4. Източно от вр.Етрополска Баба - 1 кол
  5. В с.Ямна - 2 кола
  6. Западно от вр. Корита - 2 кола
  7. На хижа Соколна и над м.Синаница - 2 кола

Общо 25 кола.

Практиката показа, че за монтирането на 1 кол са необходими около 100 лв. В тази цена влизат всички разходи за материали - тръба, пясък, цимент, кофраж, както и транспорта на материалите до мястото на полагане. Монтирането на коловете ще се прави на доброволни начала от нас, наши приятели, членове и симпатизанти. Инициативата ще бъде осъществена със съгласуване от Национален парк "Централен Балкан".

Вярваме, че заедно ще успеем да направим пребиваването в Балкана приятно и безопасно!!!

Новини и коментари

Основна снимка
Димо Колев
Дарения
 1,770  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
30.05.2019
Дарители
24

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Туристическо дружество "Насам-Натам"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Сдружение БОХО  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Светлана Стоичкова  20  лв.
Боян Дочев  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Димо Колев

QR Code на кампанията

Поставяне на колова маркировка в Стара планина - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта