Всички кампании

Приключението: От мен зависи


Конференция От мен зависи е национална ученическа конференция, изцяло водена от ученици. В нея децата водят работилници, дискусии, рефлексии, изнасят вдъхновяващи речи, представят се на щандове на успеха, споделят опита си и учат възрастни и свои връстници на уменията, които са развили. Участие в конференцията вземат над 300 ученици, както и значими за тях гости.
Конференцията е финалното събитие от Голямото приключение От мен зависи - целогодишен процес, в който учениците и техните учители, участници по програма Заедно в час, поемат различни мисии в процеса, чрез които развиват умения за успех в 21 век и си доказват, че наистина от всеки от нас зависи да направим общността си мястото, което искаме да бъде.
През юни 2019 ученици от 11 населени места в страната, от 1-12 клас, ще водят вълнуващи работилници, дискусии и речи, а Вашата подкрепа ще подсигури техния транспорт до София и обратно, както и закуски и материали, от които всеки приключенец има нужда. Благодарение на нашите дарители и партньори, Голямото Приключение 2019 ще бъде незабравимо за всички участници!

Основна снимка
Теодора Вавова
Дарения
 450  лв.

Целева сума
 1,300  лв.
Край на кампанията
24.05.2019
Дарители
8

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "От мен зависи"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Yavor Atanasov  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  90  лв.

QR Code на кампанията

Приключението: От мен зависи - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!