Всички кампании

След грабежа. Нужен е нов лаптоп за Слънчевата къща.


Във Варна има едно Слънчево място. В което едни лъчезарни професионалисти са грижат за младежи с много тежки увреждания.

Да, но това слънчево място бе помрачено от зъл грабеж. Откраднаха им три много необходими таблета със специален софтуер, фотоапарат и лаптоп.

Лаптопът много им трябва. Някои от младежите имат любими анимации, игри, програми за развитие на сензорните и когнитивните способности.

Имат нужда от помощ. И от внимание.

Останалото го имат в големи дози. Нарича се Сърце и Отдаденост.

И най-хубавото е, че всеки ден може да им отидете на гости.

https://www.facebook.com/sunnyhouseVarna/

 

Основна снимка
Антоанета Попхлебарова
Дарения
 450  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
31.03.2019
Дарители
5

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Дневен център Слънчевата къща Варна

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Свилена Тодорова  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
VPeteva  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

QR Code на кампанията

След грабежа. Нужен е нов лаптоп за Слънчевата къща. - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search