Всички кампании

Стая за специални деца


Кампанията, която сдружение "Бъдеще за децата", провежда, цели набирането на средства за оборудване на стая за Сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  Със средства от Платформата.бг и с доброволен труд ние имаме желание да  обособим и обзаведем нашата стая за „специални деца” - пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здрави деца, така и за деца със специфични потребности (Детска церебрална парализа, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми, Синдром на Даун и др.). Тези деца са хиперактивни или изключително пасивни, отчуждени или търсещи внимание,  всички обаче са обединени от необходимостта да бъдат разбрани и обичани. 

На първо време, ние имаме желание в нея да има: гимнастически дюшек – 2 бр., стреч люлка, стреч чувал, люлка-утроба, шест броя психомоторни 3D модула (малки), модули за малък басейн за психомоторика с топки, огледало, гимнастически топки, модул – дъга, малка пързалка, два барбарона, баланс уреди за ерготерапия и един уред за цветомузика.

Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти нямa и вcякa eднa cтaя e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работа в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип.

В тази стая може да се работи и с деца без специални потребности, при които се заблязват трудности в психическото и емоционално развитие. В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие. Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра. Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности.

Сензорната интеграция е сложен процес на преработка и подреждане на информацията, при който се постига максимално адекватно поведение спрямо средата и околните. Прилагането на сензорно-интегративна терапия позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции. Терапевтичната среда е подготвена така, че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра.

Сдружение „Бъдеще за децата” е доставчик на услугите – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа. Децата, които постоянно посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция,  са 31, а в летните месеци техният брой достига до 40; Центърът за обществена подкрепа работи средно с капацитет – 90 деца.

 Нашата идея е специалната стая да се ползва и от други социални услуги за деца, които работят на територията на община Казанлък, както и от нашите партньори от Ресурсен център Стара Загора.  

За реализацията на идеята са ни необходими 2000 лв., към настоящия момент сме осигурили 600лв, необходими са ни още 1400 лв.

Основна снимка
Мария Гинева
Дарения
 200  лв.

Целева сума
 1,400  лв.
Край на кампанията
31.03.2016
Дарители
2

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СНЦ "Бъдеще за децата"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Елица Баракова  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

QR Code на кампанията

Стая за специални деца  - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!