Всички кампании

Стая за специални деца


Кампанията, която сдружение "Бъдеще за децата", провежда, цели набирането на средства за оборудване на стая за Сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  Със средства от Платформата.бг и с доброволен труд ние имаме желание да  обособим и обзаведем нашата стая за „специални деца” - пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здрави деца, така и за деца със специфични потребности (Детска церебрална парализа, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми, Синдром на Даун и др.). Тези деца са хиперактивни или изключително пасивни, отчуждени или търсещи внимание,  всички обаче са обединени от необходимостта да бъдат разбрани и обичани. 

На първо време, ние имаме желание в нея да има: гимнастически дюшек – 2 бр., стреч люлка, стреч чувал, люлка-утроба, шест броя психомоторни 3D модула (малки), модули за малък басейн за психомоторика с топки, огледало, гимнастически топки, модул – дъга, малка пързалка, два барбарона, баланс уреди за ерготерапия и един уред за цветомузика.

Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти нямa и вcякa eднa cтaя e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работа в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип.

В тази стая може да се работи и с деца без специални потребности, при които се заблязват трудности в психическото и емоционално развитие. В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие. Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра. Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности.

Сензорната интеграция е сложен процес на преработка и подреждане на информацията, при който се постига максимално адекватно поведение спрямо средата и околните. Прилагането на сензорно-интегративна терапия позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции. Терапевтичната среда е подготвена така, че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра.

Сдружение „Бъдеще за децата” е доставчик на услугите – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа. Децата, които постоянно посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция,  са 31, а в летните месеци техният брой достига до 40; Центърът за обществена подкрепа работи средно с капацитет – 90 деца.

 Нашата идея е специалната стая да се ползва и от други социални услуги за деца, които работят на територията на община Казанлък, както и от нашите партньори от Ресурсен център Стара Загора.  

За реализацията на идеята са ни необходими 2000 лв., към настоящия момент сме осигурили 600лв, необходими са ни още 1400 лв.

Новини и коментари

Основна снимка
Мария Гинева
Дарения
 200  лв.

Целева сума
 1,400  лв.
Край на кампанията
31.03.2016
Дарители
2

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СНЦ "Бъдеще за децата"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Елица Баракова  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мария Гинева

QR Code на кампанията

Стая за специални деца  - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта