Всички кампании

Фонд в подкрепа на жени жертви на домашно насилие


Прочете ли за поредната жертва? Отбеляза ли тъжно личице?

Обръщаме се към теб, който направи и правиш повече. Пишеш често нещо силно на своята стена. Говориш дълго с детето си. Готвиш се за следвашия марш за права на жените. Тук можеш да подкрепиш с пари организациите, които поддържат малкото налични услуги за много нуждаещи се жени. Защото те се огъват под тежестта на многото болка и отговорности. Парите ще им дадат сила. И уважение.  

Фондът, създаден от фондация BCause, е насочен към организациите, които предоставят подкрепа (юридически, прихологически и социални консултации) и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Фондът ще се захранва с корпоративни и частни дарения. Средствата от него ще се разпределят чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера. Видовете дейности, които ще бъдат подкрепяни са:

Психологическо и социално консултиране, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие, гореща телефонна линия за пострадали;


Мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;

Медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;

Храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири,
професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки;

Подкрепете ни, за да можем да помогнем на най-много жени да се спасят от капана на домашното насилие!

Основна снимка
Веселина Йорданова
Дарения
 60  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
28.05.2019
Дарители
2

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Aгнеса Дончева  50  лв.
Веселина  10  лв.

QR Code на кампанията

Фонд в подкрепа на жени жертви на домашно насилие - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search