Всички кампании

Готови за света!


Международната награда на херцога на Единбург (накратко наричана Наградата) е програма, която изгражда универсални и житейски умения в младите хора на възраст 14 до 24 г. Това е Награда за това да победиш себе си, да поемеш лична отговорност за своето собствено развитие и за развитието на общността, в която живееш.

За да постигне това, ние обучаваме и подкрепяме училища от цялата страна, които имат интерес и желание да бъдат представители на международно признатата програма, а учителите да влязат в ролята на вдъхновяващи Лидери (ментори) на младежи. Сумата, която покрива разходите на едно училище да се включи в Наградата е 900 лв. Не всяко училище в България успява да си го позволи, а нуждата и желанието да се развиват универсални и житейски умения в учениците нараства.

С настоящата кампания искаме да съберем таксата за 5 училища, които имат мотивация да се включат в програмата, но нямат финансовата възможност да направят това. Със събраната сума, Фондацията на Наградата ще лицензира 5 училища, ще обучи 25 Лидера и ще даде възможност на минимум 100 младежи да се включат и да постигнат Международната награда на херцога на Единбург в България. Кампанията е част от глобална инициатива “#ГотовиЗаСвета” или #Worldready.

Наградата е водеща международна програма за личностно развитие на младежи на възраст 14-24 г., която изгражда ключови универсални и житейски умения. Развивайки се в процеса на неформалното обучение младежите повишават възможността си за професионална и лична реализация. С подкрепата на опитен възрастен (т. нар. Лидер в програмата) си поставят индивидуални предизвикателни цели в 4 основни направления: доброволчество, развитие на умения, физическа активност и преживяват приключение в природата. Повече от 60 години над 1,3 млн. младежи в над 130 държави развиват универсални умения като постоянство, работа в екип, увереност, целеполагане, участвайки в установената в цял свят престижна програма.

Освен по-добрата версия на себе си, младежите ще получат и сертификат и значка, лично от президента на Р. България - патрон на инициативата у нас. А като резултат от тази инвестиция, в България ще има още 100 младежи, които могат да си поставят лични цели и да ги постигат, ще знаят колко важно е да бъдеш доброволец и да имаш отношение към общността, в която живееш, няма да се страхуват да поемат живота си в свои ръце и ще бъдат пример и вдъхновител за най-малко още 100 младежи да направят същото.

Можете да ни подкрепите и чрез DMS NAGRADATA на номер 17777 за трите мобилни оператора, за повече подробности: https://goo.gl/HEBCSF

Новини и коментари

Основна снимка
Евгения Ковачева
Дарения
 1,160  лв.

Целева сума
 4,500  лв.
Край на кампанията
05.12.2018
Дарители
22

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Международна награда на херцога на Единбург - България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Ирина Димитрова  10  лв.
Илина Мутафчиева  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 10 лв. и ще получите:
стикер #WorldReady

Общо 200 дара са осигурени.
 

Дарете 25 лв. и ще получите:
Тениска "Ти си Наградата"

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 100 лв. и ще получите:
Среща с чаша и домашни курабийки с
екипа на Наградата в България

Общо 5 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Евгения Ковачева

QR Code на кампанията

Готови за света! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта