Всички кампании

Бъди гласът на безгласните!


Сдружение „Гласът на животните” – Бургас, осъществява благотворителна и доброволна дейност по осигуряването на средства за защита на животните с всички законосъобразни действия, работа за укрепване на човешкия морал, чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение към животните, развиване на природозащитна етика, способстване за високата информираност по проблемите с животните, овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки. Набраните средства ще се разходват за храна, лечение, кастрации и ваксинации на животните, които са под наша опека. Бездомните животни, които имат спешна нужда от лечение и са застрашени от уличния живот в България са прекалено много. Към момента държавата ни не успява успешно да осигури тяхната безопасност. Нашата цел е да помогнем на колкото можем повече застрашени животни да получат своя втори шанс. Годишно успяваме да намерим осиновители за около 20 животни и да помогнем общо на около 35-40 животни.

Новини и коментари

Основна снимка
Соня Кирова
Дарения
 80  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
27.12.2019
Дарители
2

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Гласът на животните"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Nataliya Pansold  30  лв.
Венелина Йорданова  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Соня Кирова

QR Code на кампанията

Бъди гласът на безгласните! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта