Всички кампании

Национална младежка академия за млади лидери


Помогни на младежи от цялата страна да се включат в Академията и да станат носители на промяната в своята общност!

Help the youth from all over the country to join the Academy and become the bearers of change in their community!

English text below

Ние сме младежите от Национален младежки форум - националният младежки съвет на България. В нашата организация членуват 50 младежки организации, които са обединени от мисията да представляват интересите на младите хора в България, техните нужди и желание за развитие. Вярваме, че младежките организации заемат важно място в обществено-политическите процеси и заедно можем да провеждаме ефективен диалог за промяна в по-добра посока.

Едно от най-силните събития, които Националният младежки форум провежда всяка година, е Националната младежка академия. В последните 6 години в нея участваха повече от 900 млади човека. Всеки от тях вече се е реализирал като лидер на неправителствена организация, младежки работник, вдъхновяващ обучител или предприемач.

В Националната младежката академия ежегодно участват 70 младежи от цялата страна, които преминават през три последователни нива на обучение. Първото се фокусира върху демокрацията, нейните ценности и нуждата от гражданското участие на всеки. Второто е насочено към личността - да разбереш кой си  и как можеш да развиваш своите качества още по-добре. Третото е за тези, които силно искат да станат мотивиращи лидери и вдъхновяващи обучители. Националният младежки форум има изграден сериозен екип от обучители и експерти със значителни знания и опит в различни сфери на дейности, които предават своите знания на младите хора.

Знаем, че всеки млад човек има капацитета да променя и развива своята среда и да защитава политики, които служат в полза на целия младежки сектор. За нас е изключително важно да продължим тази традиция, защото вярваме, че екипът ни от специалисти може да спомогне за овластяването на младите хора в България и активното им включване в процеса на вземане на решения. Нашето мото е „Време е младите да вземат думата!”. Искаме да превръщаме това мото в реалност през всеки един ден от нашата работа. Време е да вземем думата и собствената си съдба в свои ръце.  

Събраните средства ще бъдат използвани за обезпечаване на организационните разходи на Академията, както следва: 

1. 8 000лв. за настаняване и храна

2. 3 000лв. за материали и обучители

3. 1 000лв. за транспорт

Академията ще се проведе в началото на месец септември в рамките на 5 дни!

Подкрепете нашата кампания, подкрепете реализирането на тазгодишната Националната младежка академия, подкрепете развитието на младите хора!

Повече за Академията:

 https://www.youtube.com/watch?v=ShyVsn8Det4&app=desktop#menu

Повече за Национален младежки форум можеш да разбереш на https://nmf.bg/

About National Youth Forum Bulgaria

National Youth Forum - Bulgaria (NYF) is Bulgaria’s National youth council. It is an umbrella organization, covering 50 youth organisations-members. It aims to explore, analyze and represent the rights, needs and ideas of its member organizations. Therefore, we are bringing forward the value and importance of youth organizations, their development and participation in the socio-political processes.  In addition, we actively work in accordance with the european process of the Structured Dialogue for the joint development of youth policies by young people and decision-makers, for youth empowerment and working, high-quality youth policies.     

What is the National Youth Academy?

 The National Youth Academy, product event of the National Youth Forum is an annual event where young people from all over Bulgaria have the opportunity to learn and work on topics, such as: democracy, civic participation, youth inclusion, personal development, advocacy and promotion of youth projects and initiatives. The academy is traditionally held in three modules, throughout which the participants can build on their skills and expertise through interactive games and lecture panels. We are proud that our team of trainers and experts constitutes of young people who have experience and knowledge in a wide range of activities and areas of youth policies. Participants who successfully graduate from the academy leave with knowledge and competencies that serve them for further development and progress in their various fields of work.

Why is the National Youth Academy so important? 

We believe that the National Youth Academy is one of the most important tools of the National Youth Forum in our struggle to empower young people in Bulgaria. We know that every young person has the capacity to change and develop their environment and to protect policies that serve the benefit of the whole youth sector. It is extremely important for us to continue this tradition because we believe that our team of specialists can help encourage and  emancipate young people in Bulgaria and actively involve them in the decision-making processes. Our motto is "It's time for the youth to take the floor!". We want to dedicate every day of our work to making this motto a reality. It is time to take the floor and place our destiny in our own hands.

We are raising 12 000 leva in order to implement the first module of the academy for 70 participants.

The money will be spent on: accommodation costs

food costs

transportation costs

trainers costs

materials.

The first module of The Academy will be held in early September and will continue 5 days! 

Support our campaign, support the realization of this year's National Youth Academy, support the development of young people!

More about the Academy: https://www.youtube.com/watch?v=ShyVsn8Det4&app=desktop#menu

Find out more about National Youth Forum at: 

https://nmf.bg/ 

Новини и коментари

Основна снимка
Мирослав Цеков
Дарения
 5,022  лв.

Целева сума
 12,000  лв.
Край на кампанията
21.08.2018
Дарители
74

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национален младежки форум

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Манол Димитров  100  лв.
Теодор Петелов  80  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Иван С  15  лв.
Йоана Георгиева  30  лв.

Дар за дарители


Дарете 25 лв. и ще получите:
Картичка

Общо 200 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Тениска със щампа

Общо 200 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Мирослав Цеков

QR Code на кампанията

Национална младежка академия за млади лидери - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта