Всички кампании

Фантасмагории: по-добро място за игра за децата от ДГ Олимпийче


Във връзка с партньорството, което установихме с район Средец, кметът на района ни даде списък с непривлекателните места за обновяване. Сред тях най-ярко изпъкна проблемът с двора на детската градина “Олимпийче”, който е сив и потискащ и не предлага нужната, качествена среда за игра навън. Понастоящем в двора има една пързалка, две малки футболни вратички и няколко пейки. След разговор с директорката на детската градина разбрахме, че няма много средства за закупуване на уреди и игри и за облагородяване на пространството. Над 100 деца, между които и със специални образователни потребности играят и спортуват в мрачна неприветлива обстановка, обградени от олющените стени на съседните сгради.

Нашият проект "Фантасмагории" е създаден и насочен към всички тези деца във възрастова група между 3-7 години. Във формиращите детското съзнание години те имат нужда да живеят в среда, развиваща тяхната креативност, любопитство, опознаване на света, който ги заобикаля. Разгръщайки потенциала на дворното пространство нашата идея ще осигури точно такава среда, необходима на децата и ще обогати техния целодневен престой в детското заведение с помощта на интерактивни игри. С рисунките си те ще участват в творческото обновяване на своето пространство за игра и спорт и ще създадат идентичността на място, в което растат и се развиват. Този иновативен подход за приобщаване на самите деца в процеса по изграждане на тяхната среда влияе пряко върху тяхното себеусещане като развива чувството им за пълноценност, зрялост и самоувереност. Също така включването им в процеса влияе положително от ранна детска възраст на тяхното разбиране и отношение към доброволчеството и активността. С досегашния ни опит като активна неправителствена организация се убедихме, че средата възпитава, и силно се надяваме един ден тези малчугани да бъдат следващите носители на добрата промяна, благодарение на нашия проект.

В дългосрочен план от реализацията на проекта ще се възползват все повече нови деца, които се записват в детската градина всяка учебна година. Също така той ще засегне директно персонала, обучаващ децата в детската градина, както и родителите родители и семейства. Освен подобряване на средата за развитие на деца, игра, спортни и образователни дейности на открито, се надяваме с проекта да повишим чувството за щастие на децата, както и мотивацията и удовлетвореността на служителите от престоя им в детската градина.

Материалите и инструментите за изработка на интерактивните игри и рисунки са на стойност около 1000,00 лв. С помощта на вашите дарения, вярваме, че ще се съберем остатъка от тази сума и ще създадем заедно една чудовищна детска градина за радост на малки и големи.

Новини и коментари

Основна снимка
Фондация ПОдЛЕЗНО
Дарения
 100  лв.

Целева сума
 300  лв.
Край на кампанията
31.05.2018
Дарители
1

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация ПОдЛЕЗНО

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Тихомир Матеев  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 20 лв. и ще получите:
Комплект магнити за хладилник,
изобразяващи рисунки на децата от
детската градина (3 бр.) и стикери за
залепяне (6 бр.)

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Рисунка в рамка на дете от детската
градина

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Дарете 100 лв. и ще получите:
Един Фантасмагор - детска играчка,
ушита по модел на герой от детските
рисунки

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Фондация ПОдЛЕЗНО

QR Code на кампанията

Фантасмагории: по-добро място за игра за децата от ДГ Олимпийче - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта