Всички кампании

Даваме на децата крила!


Фондация КОНКОРДИЯ България от 15 години подкрепя деца и младежи в уязвимо положение: останали без дом, жертви на насилие, от изолирани семейства и общности, с риск от отпадане от образователната система, живеещи в бедност, в невъзможност да си намерят работа.

Работим за нашата визия  Децата и младежите да водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация като предоставяме подкрепа, според индивидуалните нужди на всеки: образователни и обучителни услуги; психологическа, медицинска и социална подкрепа; помощ в търсенето, намирането и задържането на работа; подслон, храна и дрехи.

Подкрепяме уязвимите, за да се превърнат в пълноценни и достойни възрастни, които да разрушат моделите на бедност. Работим със семействата и общностите по начин, който да намали социалното изключване, да увеличи възможностите им за развитие, както и да подкрепим уменията им да водят спокоен и интегриран начин на живот.

Годишно подкрепяме повече от 1500  човека, над 820 от които деца. Предоставяме над 170 000 часа социална, здравна, психологическа и образователна подкрепа.

Ходим там, където другите не ходят! Вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят !

Подкрепете ни! Споделете нашата визия! 
С вашето дарение ще стигнем до повече деца в нужда, които да подкрепим да се развиват и да разгърнат потенциала си! 

Новини и коментари

Основна снимка
Юлия Йорданова
Дарения
 330  лв.

Целева сума
 18,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2024
Дарители
4

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация КОНКОРДИЯ България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  10  лв.
Георги Андреев  20  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Елица Иванова  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Юлия Йорданова

QR Code на кампанията

Даваме на децата крила! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта