Всички кампании

MiNDS подкрепя 'Готови за успех'


Започна 18-та учебна година на стипендиантската програма "Готови за успех", чрез която Фондация BCause подкрепя млади момичета и момчета с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители, отгледани в институции или от приемани семейства. Едногодишната студентска стипендия за бакалаври е 3000 лева, а ученическата е 1500 лева.

"Готови за успех" е програма на фондация BCause от 2006 година. Средствата са изцяло от дарения – от хора и компании, които подкрепят тези млади хора в усилията им да завършат образованието си. Броят на стипендиите "Готови за успех" зависи от сумата на набрани средства през годината. Фондация BCause набира дарения за "Готови за успех" целогодишно. За 18 години са отпуснати 1877 годишни стипендии на обща стойност 2 842 800 лв.

Нека подкрепим заедно един ученик в затруднено положение!

Новини и коментари

Основна снимка
MiNDS
Дарения
 4,360  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
01.01.2024
Дарители
5

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Бикоуз

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
MiNDS  2,190  лв.
Анонимен дарител  70  лв.
Анонимен дарител  70  лв.
MiNDS  2,000  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
MiNDS

QR Code на кампанията

MiNDS подкрепя 'Готови за успех' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта