Всички кампании

MiNDS подкрепя Kризисния център на Фондация П.У.Л.С.


Всяко трето семейство в България познава домашното насилие. Насилието няма почивен ден. Няма официални празнични дни. Цветята често са фалшиво обещание, че "повече няма да се повтори".

Тъжната истина е, че винаги се повтаря. Понякога фатално...

За да имат шанс за бъдеще без насилие пострадалите трябва да имат достъп до места за помощ и подкрепа.

Малко са местата в България, на които денонощно пострадалите от насилие могат да получат закрила и професионална помощ.

Всяка година над 300 човека - деца, жени и мъже прекрачват прага на Фондация "П.У.Л.С." и намират разбиране, професионална помощ, сигурност и закрила.

Центърът помага благодарение на щедрата подкрепа на дарители и приятели. Държавното финансиране за програмите му покрива едва една трета от нужните средства за осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа за пострадали от насилие.

Имат нужда от помощ за да помогнат на 40 майки и деца, пострадали от насилие през тази година.

Даренията ще осигурят: хранителни продукти, лекарства, средства за отопление и електричество на центъра, медицинска грижа при нужда, психологическа подкрепа, социален работник или водене на дела при нужда.

Новини и коментари

Основна снимка
MiNDS
Дарения
 3,500  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2023
Дарители
3

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация ПУЛС

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
MiNDS  1,470  лв.
MiNDS  2,000  лв.
Юлиан Димитров  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
MiNDS

QR Code на кампанията

MiNDS подкрепя Kризисния център на Фондация П.У.Л.С. - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта