Всички кампании

Топлина за жени и деца, пострадали от домашно насилие


Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ повече от 20 години работи в подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие и техните деца. Подкрепяме семейства в риск от насилие, живеещи в бедност, застрашени от отпадане от образователната система, неглижирани, с психо-емоционални проблеми в резултат на семейни конфликти и трагични събития. Нашите специалисти (психолози, социални работници, юрист, възпитатели) приемат пострадали и им помагат да се справят с първоначалния стрес, да снижат тревожността си, да потърсят начини за излизане от омагьосания кръг. Даваме им увереността, че не са сами и има механизъм да се противопоставят на проблема. Ежегодно организацията подкрепя средно по 70 жени и работи по над 80 случая на деца и семейства в риск.

Основната цел на благотворителната кампания е да подобрим условията за работа чрез изграждане на отоплителна инсталация в приемната на сдружението. Това се налага, защото към момента помещенията се отопляват с електроуреди, които не поддържат постоянна температура и правят отоплението неефективно. Изграждането на предвидената инсталация ще доведе до създаването на оптимална и благоприятна атмосфера за работа с потребителите на услуги през студените зимни дни.
Необходими са 7 000 лв. за закупуване на електрически водонагревателен котел (24 kW), тръбни връзки, арматури и монтаж на инсталацията. До момента организацията успя да осигури захранване с трифазен ток на сградата и закупуване на радиатори за инсталацията.
Срокът на кампанията за набиране на необходимите средства е до края на месец април 2024 г.

С подкрепата на граждани, представители на бизнеса, институции и организации вярваме, че ще успеем да подобрим условията на живот на жени, пострадали от домашно насилие, семейства и деца в риск, за постигане на положителна социалната промяна.
Предварително благодарим на всеки един от Вас за проявената съпричастност в подкрепа на каузата ни!

Всичко за дейността на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ можете да откриете на: https://www.ekaravelova.org/ и Фейсбук страницата на организацията https://www.facebook.com/profile.php?id=100069804122510

Новини и коментари

Основна снимка
Десислава Милкова
Дарения
 665  лв.

Целева сума
 7,000  лв.
Край на кампанията
26.04.2024
Дарители
7

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Женско сдружение "Екатерина Каравелова"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Tracy G  25  лв.
chris shaw  50  лв.
Анонимен дарител  320  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Десислава Милкова

QR Code на кампанията

Топлина за жени и деца, пострадали от домашно насилие - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта