Всички кампании

CHAOS подкрепя Фондация 'Каритас'/CHAOS supports 'Caritas Foundation'


English below:

Фондация “Каритас” и мобилна грижа за бездомни хора Каритас София е най-голямата благотворителна организация на „Софийска епархия Св. Йоан XXIII за католиците от византийско-славянски обред в България“ – www.caritas-sofia.org.

Преди повече от 30 години сдружението е учредено да извършва милосърдни дела и да възпитава в уважение и любов. Грижим се за най-страдащите и подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, бездомни, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.

През 2022 г. подкрепихме 264 самотни стари болни хора, 238 деца и младежи в риск, над 1400 бездомни и над 6000 търсещи международна закрила в страната ни. В нашите дейности през 2022 г. се включиха и над 200 доброволци.

В помощ на бездомните в София имам екип от социален сътрудник и психолог (парамедик), които ежедневно извършват теренни обходи за срещи с хората, живеещи на улицата. Движим се със специализиран микробус, който е нашият мобилен кабинет. Как помагаме и каква грижа оказваме на бездомните, може да видите на нашия сайт: https://shorturl.at/dnpt6

Caritas Sofia is the largest charitable organization in the Catholic Diocese of St. John XXIII - https://www.caritas-sofia.org/en.

Established over 30 years ago, the association is dedicated to charitable work and the promotion of respect and love. We care for the most vulnerable and support the elderly, people with disabilities, at-risk children and families, refugees, homeless individuals, drug addicts, and disadvantaged women. The organization also provides support for those who wish to contribute as volunteers.

In 2022, we supported 264 isolated, ailing individuals, 238 children and youth facing risks, over 1,400 homeless individuals, and more than 6,000 asylum seekers. The collaborative efforts involved over 200 volunteers participating in various activities.

To address homelessness in Sofia, we employ a dedicated social worker and a psychologist (paramedic) team conducting daily field visits to connect with individuals living on the streets. We travel with a specialized van acting as a mobile office. You can see how we help and care for the homeless on our website.

 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,183  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
03.01.2024
Дарители
10

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Каритас София

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
CHAOS служители - Коледен базар  828  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Фондация 'Каритас'/CHAOS supports 'Caritas Foundation' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта