Всички кампании

CHAOS подкрепя Фонд 'За Децата на Герои'/CHAOS supports 'For the Children of Heroes Fund'


English below:

Във Фонда за децата на герои има 25 деца на възраст от 5 до 18 години от цялата страна. Всяко от тях има история, която никой не би искал да има. Техните родители бяха медици и учители и загубиха живота си по време на пандемията в България. Вече три години децата получават по 500 лв. на месец благодарение на дарения! 6000 лв. е размерът на годишната стипендия за едно дете. Нека бъдем тяхна опора до завършване на средното им образование! 

За 2021 г. са изплатени 254 месечни стипендии на обща стойност 127 000 лв.

За 2022 г. са изплатени 321 месечни стипендии на обща стойност 160 500 лв.

До 31.08.2023 г. са изплатени 210 месечни стипендии на обща стойност 105 000 лв.

През целия период на съществуване на Фонда за децата на герои са изплатени 741 стипендии на обща стойност 370 500 лв.

The Children of Heroes Fund supports 25 children aged 5 to 18 from various regions across the country, each with a story no one would wish for. Their parents, who were doctors and teachers, lost their lives during the pandemic in Bulgaria. Thanks to generous donations, these children have been receiving BGN 500 per month for three years. The annual scholarship for one child amounts to BGN 6,000. Let's support them until they complete their secondary education.

In 2021, 254 monthly scholarships were disbursed, totaling BGN 127,000.

In 2022, 321 monthly scholarships were paid, with a total value of BGN 160,500.

Throughout its existence, the Children of Heroes Fund has granted 741 scholarships, amounting to BGN 370,500.

 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,035  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
03.01.2024
Дарители
10

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фонд За децата на герои

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
Rumyana Gradeva  100  лв.
CHAOS служители - Коледен базар  720  лв.
Анонимен дарител  300  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Фонд 'За Децата на Герои'/CHAOS supports 'For the Children of Heroes Fund' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта