Всички кампании

Децата с аутизъм искат да спортуват!


45 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива 55“ в Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да имат шансове нормално детство. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. 

Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, затруднен говор или движения, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Някои от децата имат нарушена обща или фина моторика, което налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото им развитие. Един от най успешните методи е занимание с подходящ спорт.

От Центъра планират развиване на програма за спорт на открито на специално оборудвана за целта площадка с необходимите съоръжения за ерготерапия под ръководството на подготвен специалист. Идеята е да се провеждат групови спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално след оценка какви точно са уврежданията. Заниманията със спорт имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват.

Център за социална рехабилитация и интеграция «Алтернатива55» има 15-годишен опит в подкрепа на деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно аутисти. Те се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си. Нашият досегашен опит доказва, че прилагането на специфични терапии подкрепя развитието и социализацията на децата от Центъра. За 15 години почти 50 от нашите деца започнаха обучението си в масови училища.

Помогнете ни да изградим спортно съоръжение за децата от Център „Алтернатива 55”, за да се научат да общуват и да спортуват!

С тази кампания "Алтернатива 55" се включва в Световното движение за празнуване на щедростта ЩедрияВторник 2023

gt logo 2022 01

Новини и коментари

Основна снимка
Радка Дончева
Дарения
 955  лв.

Целева сума
 7,000  лв.
Край на кампанията
30.01.2024
Дарители
11

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ЦСРИ 'Алтернатива 55'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  250  лв.
Анонимен дарител  35  лв.
Бетина  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Радка Дончева

QR Code на кампанията

Децата с аутизъм искат да спортуват! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта