Всички кампании

Децата с аутизъм искат да спортуват!


45 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива 55“ в Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да имат шансове нормално детство. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. 

Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, затруднен говор или движения, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Някои от децата имат нарушена обща или фина моторика, което налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото им развитие. Един от най успешните методи е занимание с подходящ спорт.

От Центъра планират развиване на програма за спорт на открито на специално оборудвана за целта площадка с необходимите съоръжения за ерготерапия под ръководството на подготвен специалист. Идеята е да се провеждат групови спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално след оценка какви точно са уврежданията. Заниманията със спорт имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват.

Център за социална рехабилитация и интеграция «Алтернатива55» има 15-годишен опит в подкрепа на деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно аутисти. Те се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си. Нашият досегашен опит доказва, че прилагането на специфични терапии подкрепя развитието и социализацията на децата от Центъра. За 15 години почти 50 от нашите деца започнаха обучението си в масови училища.

Помогнете ни да изградим спортно съоръжение за децата от Център „Алтернатива 55”, за да се научат да общуват и да спортуват!

С тази кампания "Алтернатива 55" се включва в Световното движение за празнуване на щедростта ЩедрияВторник 2023

gt logo 2022 01

Новини и коментари

Основна снимка
Радка Дончева
Дарения
 400  лв.

Целева сума
 7,000  лв.
Край на кампанията
25.12.2023
Дарители
4

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: ЦСРИ 'Алтернатива 55'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анастасия Василева  50  лв.
Анонимен дарител  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Радка Дончева

QR Code на кампанията

Децата с аутизъм искат да спортуват! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта