Всички кампании

Дронът, моят спасител! / Drone, my rescuer!


 

English text follows below:

Добротворци, инициатори, вдъхновители, обучители, спасители!

Сдружение „Планинско спасяване – област Пазарджик“ днес търси точно вашата подкрепа за закупуването на индустриален термовизионен дрон за специализирани спасителни акции!

Средствата са необходими за индустриален дрон с термокамера в пълен комплект с допълнителни батерии – 22000 лв.; международна застраховка за 1 година – 1800 лв.; обучения и получаване на разрешения на 15 специалисти – 1500 лв.; 3 практически обучения на терен 700 лв.; време и човешки ресурси – безплатно с усмивка и вяра! Програмата е в съответствие с необходимите регулации за полети с дрон за спасителни акции при екстремни метеорологични, бедствени и аварийни условия.

Дейността на Сдружението включва над 40 регистрирани члена – спасители планинари, парамедици, професионалисти от национални дирекции за защита на населението и партнира с множество НПО, институции, организации и корпоративни партньори.

Усилията ни ще бъдат подкрепени от приложението на безпилотните дронове  да помагат при плaниpaнe и осъществяване нa cпacитeлни oпepaции пpи извънpeдни cитyaции за издирване на плaнинcĸи тypиcти и aлпиниcти и осъществяване на дocтaвĸи нa cпeшни мeдиĸaмeнти преди достигане на спасителния екип.

Дронове с термална камера предоставят записи и кадри, които са използвани при издирване на изгубени хора. Tepмaлнитe ĸaмepи нa дpoнoвeтe имат знaчимo пpилoжeниe зa cпacявaнeтo нa живoти в ycлoжнeни ycлoвия – през тъмната част на денонощието, cĸpити oт пpeдмeти или зaтpyпaни в cгpaди, на тpyднoдocтъпни тъмни и гористи paйoни.

Дронът пести жизненоважно време и дори предотвратява cмъpт на пострадалите, както способстват безопасността на аварийните спасителни екипи за достигане на мястото на инцидента.

Дронът пази и теб, и нас! Ние сме до теб! Бъди до нас! Дари!

Планинско спасяване – област Пазарджик в действие във Facebook и WEB.

С тази кампания организацията се присъединява към Световното движение за празнуване на щедростта ЩедриятВторник 2023

gt logo 2022 01

 

-------------------------------------

ENGLISH

Benefactors, initiators, inspirers, trainers, saviors!

Association "Mountain Rescue – Pazardzhik District" today is looking for your support for the purchase of an industrial thermal imaging drone for specialized rescue actions!

The funds are needed for an industrial drone with a thermal camera in a complete set with additional batteries – BGN 22,000; international insurance for 1 year – BGN 1,800; training and obtaining permits for 15 specialists – BGN 1,500; 3 practical field trainings BGN 700; time and human resources – free with a smile and faith! The program complies with the necessary regulations for drone flights for rescue actions in extreme weather and emergency conditions.

The activity of the Association includes over 40 registered members – mountain rescuers, paramedics, professionals from national directorates for the protection of the population and partners with numerous NGOs, institutions, organizations and corporate partners.

Our efforts will be supported by the application of unmanned drones to help plan and carry out medical operations on emergency calls to search for mountaineers and alpinists and deliver emergency medicine before the arrival of the rescue team.

Thermal camera drones provide recordings and footage that have been used in searching for lost people. Thermal cameras on drones have a significant application for observing life in hidden places – during the dark part of the day, hidden by objects or buried in trees, in densely dark and wooded areas.

The drone saves vital time and even prevents casualties, as well as helping the safety of emergency rescue teams to reach the scene of the accident.

The drone protects both you and us! We are by your side! Be with us! Donate!

“Mountain rescue – Pazardzhik District” in action in Facebook and at WEB.

Новини и коментари

Основна снимка
Сдружение „Планинско спасяване – област Пазарджик“
Дарения
 1,630  лв.

Целева сума
 26,000  лв.
Край на кампанията
28.04.2024
Дарители
25

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение 'Планинско спасяване - област Пазарджик'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Светла Моллова  50  лв.
M  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Сдружение „Планинско спасяване – област Пазарджик“

QR Code на кампанията

Дронът, моят спасител! / Drone, my rescuer! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта