Всички кампании

Радост от движението


Оборудване на зала по психомоторика в къща "Вяра".

Залата по психомоторика е алтернативно пространство, в което децата и младежите могат да заемат пози и да експериментират движения, които им носят удоволствие и разтоварват напрежението. Психомоторните модули са големи, леки и в основните цветове, което позволява и на много малки деца, и на младежи, които са слаби и нямат сила поради уврежданията си, да ги вземат и преместват лесно. Така те могат да правят конструкции, да си строят "къщи", да структурират пространството, да отграничават вътрешното пространство, като интимно и лично, и външното пространство като споделено с останалите деца. В залата по психомоторика могат да се провеждат психомоторни ателиета с едно или повече деца, да се провеждат сесии по релационна психомоторика, чиято цел е детето да изпита удоволствие от движението, да се използва като алтернативно пространство за релаксация и успокояване.

В Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ в Русе живеят 14 деца и младежи с увреждания и психично страдание, управлявано от сдружение „Дете и пространство“. Те са изоставени от своите родители, с тежко начало на живота и объркана семейна и лична история. Необходим е индивидуален подход към всяко дете, който не просто се състои в отделяне на внимание, а в намирането на онези опорни точки у самото дете, които му позволяват по-добре да осъзнае своето място сред заобикалящите го. Да го подкрепяме, за да формира ясна представа за тялото си и движенията му, да си служи с езика, така че другите да го чуват и разбират, както и то да ги чува и разбира.

С тази кампания сдружение "Дете и пространство" се включва в ЩедрияВторник - Световното движение за празнуване на щедростта 2023

gt logo 2022 01

 

Новини и коментари

Основна снимка
Мила Ташкова
Дарения
 3,370  лв.

Целева сума
 8,600  лв.
Край на кампанията
07.01.2024
Дарители
37

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Дете и пространство"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  60  лв.
Анонимен дарител  250  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Adriana Radeva (on behalf of Crayon Team)  680  лв.
Айлин  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мила Ташкова

QR Code на кампанията

Радост от движението  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта