Всички кампании

Радост от движението


Оборудване на зала по психомоторика в къща "Вяра".

Залата по психомоторика е алтернативно пространство, в което децата и младежите могат да заемат пози и да експериментират движения, които им носят удоволствие и разтоварват напрежението. Психомоторните модули са големи, леки и в основните цветове, което позволява и на много малки деца, и на младежи, които са слаби и нямат сила поради уврежданията си, да ги вземат и преместват лесно. Така те могат да правят конструкции, да си строят "къщи", да структурират пространството, да отграничават вътрешното пространство, като интимно и лично, и външното пространство като споделено с останалите деца. В залата по психомоторика могат да се провеждат психомоторни ателиета с едно или повече деца, да се провеждат сесии по релационна психомоторика, чиято цел е детето да изпита удоволствие от движението, да се използва като алтернативно пространство за релаксация и успокояване.

В Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ в Русе живеят 14 деца и младежи с увреждания и психично страдание, управлявано от сдружение „Дете и пространство“. Те са изоставени от своите родители, с тежко начало на живота и объркана семейна и лична история. Необходим е индивидуален подход към всяко дете, който не просто се състои в отделяне на внимание, а в намирането на онези опорни точки у самото дете, които му позволяват по-добре да осъзнае своето място сред заобикалящите го. Да го подкрепяме, за да формира ясна представа за тялото си и движенията му, да си служи с езика, така че другите да го чуват и разбират, както и то да ги чува и разбира.

С тази кампания сдружение "Дете и пространство" се включва в ЩедрияВторник - Световното движение за празнуване на щедростта 2023

gt logo 2022 01

 

Новини и коментари

Основна снимка
Мила Ташкова
Дарения
 2,130  лв.

Целева сума
 8,600  лв.
Край на кампанията
07.01.2024
Дарители
31

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Дете и пространство"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анелия  5  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
LUXIMMO  420  лв.
Мария Йорданова  50  лв.
Биляна Делева  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мила Ташкова

QR Code на кампанията

Радост от движението  - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта