Всички кампании

EnisHandmade в подкрепа на фонд за жени, пострадали от домашно насилие


За Коледа 2023, EnisHandmade стартира, седма благотворителна инициатива с цел подкрепа на каузи и фондации, които работят за по-добра реалност и подпомагат по-малко привилегированите.

Тази година се обръщаме към Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause. Той e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите от домашно насилие, но обобщено, всяка четвърта жена е била обект.

Финансирането, чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите, борещи се с това. По бюджет: 3 лева на час е заплащането на социалните работници, които работят буквално денонощно,а малко повече от 2 лв. е издръжката на жена, настанена в кризисен център. Те обикновено се настаняват с едно или две деца.
Центровете няма как да съществуват без дарителска подкрепа.
Средствата от фонда се разпределят, чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които подкрепяме са:

– Психологическо и социално консултиране;
– Посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие;
– Мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
– Работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период;
– Медицински грижи – немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;
– Храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири;
– Професионални курсове

През 2023 г. фондът е подкрепил 8 организации, помагащи на жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях!
EnisHandmade ♡

Новини и коментари

Основна снимка
Енислава Терзийска
Дарения
 1,200  лв.

Целева сума
 3,211  лв.
Край на кампанията
20.12.2023
Дарители
13

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Мила/Евтим/Ева  200  лв.
Ines Kenova  170  лв.
Todor Trionski  50  лв.
Магдалена Петрова  20  лв.
Дора  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Енислава Терзийска

QR Code на кампанията

EnisHandmade в подкрепа на фонд за жени, пострадали от домашно насилие - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта