Всички кампании

EnisHandmade в подкрепа на фонд за жени, пострадали от домашно насилие


За Коледа 2023, EnisHandmade стартира, седма благотворителна инициатива с цел подкрепа на каузи и фондации, които работят за по-добра реалност и подпомагат по-малко привилегированите.

Тази година се обръщаме към Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause. Той e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите от домашно насилие, но обобщено, всяка четвърта жена е била обект.

Финансирането, чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите, борещи се с това. По бюджет: 3 лева на час е заплащането на социалните работници, които работят буквално денонощно,а малко повече от 2 лв. е издръжката на жена, настанена в кризисен център. Те обикновено се настаняват с едно или две деца.
Центровете няма как да съществуват без дарителска подкрепа.
Средствата от фонда се разпределят, чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които подкрепяме са:

– Психологическо и социално консултиране;
– Посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие;
– Мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
– Работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период;
– Медицински грижи – немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;
– Храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири;
– Професионални курсове

През 2023 г. фондът е подкрепил 8 организации, помагащи на жени и деца, пострадали от домашно насилие.

Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях!
EnisHandmade ♡

Новини и коментари

Основна снимка
Енислава Терзийска
Дарения
 2,885  лв.

Целева сума
 3,211  лв.
Край на кампанията
21.12.2023
Дарители
28

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  200  лв.
Rumyana Gradeva  100  лв.
Анонимен дарител  170  лв.
Анонимен дарител  150  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Енислава Терзийска

QR Code на кампанията

EnisHandmade в подкрепа на фонд за жени, пострадали от домашно насилие - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта