Всички кампании

Да помогнем на Миро да говори


Миро* е на 30 години. Родил се е с лицево-челюстен дефект - "вълча уста" и "заешка устна". Изоставен е в дом още от раждането си, вероятно именно заради този дефект. Целия си живот е прекарал по институции. Когато е малък е претърпял корекционна процедура - поставяне на пластина за затваряне на небцето. С възрастта пластината вече не е подходяща и пада. Поради този дефект е изключително затруднен да говори ясно, но се опитва да общува. Това неясно говорене става една от причините да бъде диагностициран с умерена степен на умствена изостаналост. Миро рисува великолепно, всеки ден прави нещо с ръцете си.

В края на 2017 година се свързахме със специалисти от УМБАЛ „Свети Георги”, които ще направят безплатна консултация на Миро, с последващи действия по реконструктивна операция.
Паралелно с това сме провели разговори с логопеди, специалисти в работа с пациенти с лицево-челюстни аномалии, които се наемат да работят с Миро, за да развие ясен говор и да може да общува свободно.

Искаме да съберем средства за пътуването на Миро до Пловдив и за покриване на логопедична терапия за първите 3 месеца.

* Променяме името, тъй като Миро е под запрещение, не ръководи делата си, лишен е от възможността да взема сам решения.

Новини и коментари

Основна снимка
Яна Петрова
Дарения
 430  лв.

Целева сума
 400  лв.
Край на кампанията
11.01.2018
Дарители
12

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Проект Северозапад

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Галина Петрова  10  лв.
Анонимен дарител  60  лв.
Никола Рупев  40  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Ренета Карталова  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Яна Петрова

QR Code на кампанията

Да помогнем на Миро да говори - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта