Всички кампании

Образование, придобиване на нови професионални умения и програма за раздаване на храна


Средства в подкрепа на Фондация „Дечица”, Фондация „Карин Дом и Фондация „Конкордия България“.

Събраните средства ще бъдат разделени по равно между трите фондации, чиято работа Pluxee Bulgaria подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности по патронажа на Stop Hunger (нашата глобална благотворителна кауза).

Средствата ще могат да бъдат използвани от фондациите в подкрепата усилията си да дадат допълнителни знания на деца и юноши, които ще им помогнат в професионалния им път, както и подкрепят програмите им за раздаване на храна на семейства в нужда.

Благодарим за подкрепата!

Education, acquisition of new professional skills and food distribution programme

Funds in support of the 'Dechitsa Foundation', 'Karin Dom Foundation' and 'Concordia Bulgaria Foundation'.

The funds raised will be divided equally between the three foundations, whose work Pluxee Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause).

The funds can be used by the foundations to support their efforts to give additional skills to children and adolescents that will help them in their professional path, as well as support their programs to distribute food to families in need.

Thank you for your support!

Новини и коментари

Основна снимка
Pluxee Bulgaria
Дарения
 300  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2024
Дарители
1

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Дечица, Фондация Карин Дом и Фондация Конкордия България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  300  лв.

Инициатор

Основна снимка
Pluxee Bulgaria

QR Code на кампанията

Образование, придобиване на нови професионални умения и програма за раздаване на храна - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта