Всички кампании

Подкрепете младите хора от Фонд Ние можем


Фондът "Ние можем"  на BCause има за цел да подкрепя младежи, отгледани в институции, сираци и полусираци, и младежи, които не могат да разчитат на помощ в семействата си.

Фондът финансира дейности и инициативи, насочени към усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, подкрепа на личната изява, интереси, продължаване на образованието. Финансира дейности, свъзрани с професионалното ориентиране на младежите, с избора на подходяща квалификация, посредничество при намиране на работа.

През 2022 конкурсът за проекти по фонд „Ние можем“ бе с фокус върху интеграцията на украински бежанци- младежи в България. С тази цел финансирането беше използвано за дейности за изучаване на български език, психологическа подкрепа, краткосрочни обучения за придобиване на умения и свидетелство за професионални квалификация, търсенето, намирането и започване на работа. Подкрепихме 6 организации и 149 млади хора. От тях 28 започнаха работа, а 56 подобриха квалификацията си и са в процес на стартиране на самосточтелен живот.

Нашата цел е през 2023 г. да подкрепим над 50 младежи, живеещи или напуснали институции да се реализират успешно в професионален и лиечен план.

Фондът разпределя средствата на конкурсен принцип. Подкрепяме нестопански организации, работещи в обществена полза.

Благодарим за подкрепата!

Новини и коментари

Основна снимка
Фондация BCause
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
31.01.2024
Дарители
0

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Фондация BCause

QR Code на кампанията

Подкрепете младите хора от Фонд Ние можем - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта