Всички кампании

Да почистим скалните обекти в района на Поломието


Уебсайт / Website: Катерачески обекти – Русе (climbingruse.com)

Български:
Първите опити за катерене с използване на въже в България са в околностите на Русе.

На скалите до с. Басарбово са проведени едни от първите състезания по скално катерене в нашата страна. Скалите по долината на Ломовете са отлично място за катерачни маршрути и през годините са направени много такива!

Постепенно с навлизането на новите материали по голяма част от тези маршрути са преекипирани с нови клинове макар не всичките да отговарят на стандартите. Броят на обектите за катерене край Русе се увеличава и най-популярните, за които се грижим са: Басарбово, Кулата, Табачка , Пепелина и Кошов.

Tази грижа включва освен изграждането и поддръжката на самите катерачни маршрути, така и на целият район около тях. Най-често косим тревата, но също така изграждаме импровизирани мостчета, пейки и масички. Цялата тази поддръжка я извършваме шепа доброволци от двата алпийски клуба в Русе изцяло за наша лична сметка – Клуб по спортно катерене и алпинизъм “Академик” Русе и Алпийски клуб “Христо Попов” към ТД “Приста” Русе

С нарастването на обектите за катерене много се увеличи и работата по тях и вече ни е трудно да покрием нужните ресурси за това (финансови, техника и време). За това решихме да направим тази кампания с надеждата да съберем необходимите финансови ресурси и да може продължим тази дейност.

Ако поне малка част от всички, които са катерили на тези места и са харесали маршрутите и местата за катерене, решат да дарят някаква минимална сума, ние ще можем да продължим с поддръжката на маршрутите, косене на обраслите места и събирането на отпадъци. Ще успеем да подготвим обектите за още един страхотен сезон за катерене.

Ако съберем повече средства, ще вложим остатъка в екипирането на нови маршрути на някои от обектите в района.


English:

The first attempts to climb using a rope in Bulgaria have been made near Ruse.

The first climbing competitions in the country were organised on the rocks near Basarbovo village. The rock formations along the river Lom are a great place for sport climbing and many routes have been developed over the years.

With time and the continuous development of climbing equipment, most routes in the area have been upgraded with new glue-in bolts even though not all follow to the latest standards for bolting. The number of crags near Ruse has been increasing and the most popular ones, which we look after are Basarbovo, Kulata, Tabachka, Pepelina and Koshov.

Looking after our crags involves not only the development, cleaning and bolting of the routes, but also the whole area around the rocks. Most often, we cut overgrowing grass, as well as creating make-shift benches and tables. All of this work is done by only a handful of volunteers from the two climbing and alpinism clubs in Ruse – with all of the financing coming from our own pockets.

Unfortunately, with the increasing number of crags, the work to keep them clean and ready for you to enjoy is also increasing. We are now finding it extremely hard to cover the necessary costs (whether financial, equipment or time). This is why we’ve decided to create this campaign with the hope we can gather the necessary funds to continue our volunteering activities.

If only a small part of everyone who’s enjoyed climbing on these rocks decides to donate, even a tiny amount, we would be able to continue looking after our crags – re-bolting, cutting grass, collecting trash, etc. You will help us make sure we prepare our crags for more seasons of great climbing.

If we are able to receive more than our goal, we will put the money into bolting new routes at the existing locations.

Новини и коментари

Основна снимка
Теодор Стойчев
Дарения
 1,675  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
26.09.2023
Дарители
24

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Клуб по скално катерене и алпинизъм 'Академик' - Русе

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Thomas Raddatz  200  лв.
Alexandru Popa  50  лв.
Iulian Pobleanu  50  лв.
Valentin Aldea  100  лв.
Велислава Роглева  80  лв.

Инициатор

Основна снимка
Теодор Стойчев

QR Code на кампанията

Да почистим скалните обекти в района на Поломието - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта