×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 1392

Всички кампании

Помогни ни да играем!


Фондация "Конкордия България" предоставя социални услуги в полза на деца и младежи от уязвими групи. В последните години фокус в нашата работа са дневните услуги - форма на подкрепа, при която се стремим да осигурим пълноценно ежедневие, образователни занимания и дейности за свободното време за децата, насочени към нашата програма, без да ги отделяме от техните семейства. Програмата на социалния ни център е сходна на масовата детска градина или занималня и екипът ни полага усилия да направи времето на децата при нас максимално полезно и приятно.

Вярваме, че за да се чувстват децата доволни и в свои води, е необходимо да им осигурим възможно най-детските и атрактивни условия, за да се радват на всеки момент на съвместно учене и забавление. Имаме кабинети и условия за обучителни и занимателни дейности, но също и за почивка.

Все още ни липсват достатъчно примамливи условия за игра на открито – имаме малка площадка с две люлки, две  спортни катерушки и мини стена за катерене, които са подходящи за малко по-големи деца. Затова искаме да изградим ново съоръжение за игра в двора на социалния център за възрастовата група 3 до 12 г. Мечтаем за комбинирано детско съоръжение с основни компоненти, които да осигуряват възможност за катерене, пързаляне и пълзене. То ще бъде от дървен материал и пластмасови елементи, цветни и интересни за децата. Така ще помогнем за общуването и експериментирането на децата чрез игра. Имаме възможност да го монтираме върху неголяма тревна площ до съществуващата площадка, в пълно съответствие с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра.

 

Помогнете на децата да играят, помогнете им да се чувстват деца!

HELP US PLAY!

CONCORDIA Bulgaria Foundation is a social service provider working in favor of children and youngsters from vulnerable groups. In the last years day-care services are in our focus – this is a way to support that ensures a full everyday life, educational activities and free-time activities for the children without separating them from their families. The program of our social center is similar to kindergarten or after-school and the team works towards making the time of the children useful and enjoyable.

We believe that children need to be provided with the best conditions in order to feel satisfied and on the right place, in order to appreciate their common studying and entertainment with joy. We have offices and rooms for educational and non-formal activities, as well as for taking breaks.  

What we still lack are attractive conditions for playing outdoors – we have a small playground with two cradles and some facilities for climbing including a mini-climbing wall that are suitable for older children. Therefore we would like to build a new playing outdoor facility in the yard of Social and youth center “Sveti Konstantin” suitable for the age group 3-12 years. We dream about a combined facility with main components that would allow climbing, sliding and crawling. It would be made out of wooden and plastic elements, bright and colorful and thus interesting for the kids. In this way we would support the children in their communication and experimenting through games. We can mount it on a grass part of our yard in full coherence with the legal requirements for safety of children playgrounds.

 
Help the children play, help them feel children!

 

Новини и коментари

Основна снимка
Диляна Гюрова Гюрова
Дарения
 1,260  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.05.2018
Дарители
11

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Конкордия България"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Hristina Konstantinova  150  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Ръчно изработена свещ от ателие
"Конкордия"

Общо 60 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Диляна Гюрова Гюрова

QR Code на кампанията

Помогни ни да играем! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта