Всички кампании

Genius Sports подкрепя 'Помощ сега за пострадали от домашно насилие'


Всяко трето семейство в България познава домашното насилие.

Насилието няма почивен ден. Няма официални празнични дни.

Цветята често са фалшиво обещание, че "повече няма да се повтори".

Тъжната истина е, че винаги се повтаря. Понякога фатално...

За да имат шанс за бъдеще без насилие пострадалите трябва да имат достъп до места за помощ и подкрепа.

Малко са местата в България, на които денонощно пострадалите от насилие могат да получат закрила и професионална помощ.

Всяка година над 300 човека - деца, жени и мъже прекрачват прага на Фондация "П.У.Л.С." и намират разбиране, професионална помощ, сигурност и закрила.

Ние помагаме благодарение на щедрата подкрепа на дарители и приятели. Държавното финансиране за програмите ни покрива едва една трета от нужните средства за осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа за пострадали от насилие.

Имаме нужда от твоята помощ за да помогнем на 40 майки и деца, пострадали от насилие през тази година.

Твоите дарения ще осигурят: хранителни продукти, лекарства, средства за отопление и електричество на центъра, медицинска грижа при нужда, психологическа подкрепа, социален работник или водене на дела при нужда.

Благодарим, че ни подкрепяте и заедно даряваме бъдеще без насилие!

Новини и коментари

Основна снимка
Genuis Sports
Дарения
 1,776  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
13.04.2023
Дарители
9

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация ПУЛС

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  1,516  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Yonel Ilieva  30  лв.
Kristiyan Bonev  30  лв.
Николай Баев  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Genuis Sports

QR Code на кампанията

Genius Sports подкрепя 'Помощ сега за пострадали от домашно насилие' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта