Всички кампании

Помогни = Подари


Ние от "Съвета на жените бежанки в България" създадохме кампанията ПОМОГНИ = ПОДАРИ с цел да закупим хуманитарна помощ - пелени в различни размери и хигиенни пакети (шампоани, сапуни, мокри кърпички, пасти и четки за зъби, дамски превръзки и други) на деца и жени бежанци, търсещи закрила или с предоставена временна закрила. 

Хуманитарната ни програма е ежемесечна помощ, която предоставяме на деца и жени бежанци от Украйна, Сирия, Ирак, Афганистан, Иран, Албания, Руска федерация, Ливан и други.

През 2022 г. мащабът на програмата за хуманитарна помощ беше безпрецедентен. Украинската бежанска криза е най-голямата бежанска криза в Европа след края на Втората световна война. През изминалата година Съвет на жените бежанки в България предостави ежемесечна хуманитарна помощ на 3210 лица, което в сравнение с предходната 2021 г. е над два пъти повече.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ?

Направете дарение от 5, 10, 20 или 30 лева. За всяко дарение на стойност над 30 лева дарителят ще получи подарък - тениска с послание, която ще бъде предоставена на дарителя в 30-дневен срок след приключване на кампанията. 

ЗАЩО ДА ПОМОГНЕТЕ?

Всеки заслужава щастливо, здравословно развитие, но не всички получават равен шанс. Ние от "Съвет на жените бежанки в България" работим за осигуряване на необходими продукти за грижата и хигиената на деца и жени бежанци. 

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ПО ПОМОЩТА ВИ?

Основана преди 20 години, "Съвет на жените бежанки в България" е първата българска неправителствена организация, управлявана от и предназначена за бежанци. Ние помагаме на всеки от тях в процеса на интеграция в българското общество и подкрепяме правото им на самоопределение и търсене на по-добър живот, независимо от пол, раса, националност, религия или етническа принадлежност. Ние работим активно по изграждането на по-обхватна толерантност, приемане и разбиране на обществото към проблемите на миграцията и силно вярваме в нуждата от мир като основа за нашия индивидуален и колективен просперитет.

Хуманитарната ни програма за предоставяне на пелени и хигиенни пакети се издържа изцяло и благодарение на дарителски средства. Добрата лична хигиена е от първостепенна важност за здравето на всеки човек. Стремежът ни е да предоставяме пелени и хигиенен пакет, които са ежемесечна помощ за деца и жени бежанци от Украйна, Сирия, Ирак, Афганистан, Иран, Албания, Руска федерация, Ливан и други.

Новини и коментари

Основна снимка
Ралица Гьонкова
Дарения
 2,338  лв.

Целева сума
 9,000  лв.
Край на кампанията
03.04.2023
Дарители
5

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Съвет на жените бежанки в България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
M  20  лв.
Иванка Димитрова  200  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Служителите на Citi Bulgaria  2,000  лв.
Анонимен дарител  108  лв.

Дар за дарители


Дарете 30 лв. и ще получите:
тениска с послание

Общо 300 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Ралица Гьонкова

QR Code на кампанията

Помогни = Подари - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта