Всички кампании

Валентин Великов / Фондация Дечица


Валентин Великов е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Фондация Дечица.

Дарете средства на организацията чрез профила на Валентин Великов.

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 150  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Дечица

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Росица Стойкова  150  лв.

QR Code на кампанията

Валентин Великов / Фондация Дечица  - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!