Всички кампании

Merkle supports For the Children of the Heroes Fund


English below:

Фондът за децата Герои осигурява стипендии от 500 лв. месечно/ 6000 лв. годишно на децата на лекари, медици и учители, починали от Ковид-19, докато изпълняват професионалната си мисия.

Фондът беше създаден в разгара на втората вълна на пандемията, когато десетки лекари, медици и учители загубиха живота си. Те продължиха да ни лекуват и да образоват децата въпреки заплахата. Вече две години 27 деца от 19 семейства в цялата страната получават тази месечна подкрепа изцяло благодарение на дарения.

Стипендиите са нашата благодарност за жертвата на родителите. Материалното не може да е утеха, но е необходима подкрепа за семействата. С тези средства искаме да помогнем на децата им да продължат да се развиват и образоват. Миналата година имахме първия си абитуриент, тази година ще имаме още двама. Идеята на Фонда е децата да получават стипендия до завършване на средното си образование или докато навършват пълнолетие.

На фейсбук страницата на фонда ви разказваме историите им. Ще ги подкрепяме, докато растат. Загрижено, с внимание и с деликатност. Ще им покажем, че родителите им не са забравени.

Благодарим Ви, че сте с нас!

For the Children of the Heroes  Fund provides scholarships of BGN 500 per month/ BGN 6,000 per year to the children of doctors, medics and teachers who died of Covid-19 while fulfilling their professional mission.

The fund was created at the height of the second wave of the pandemic, when dozens of doctors, medics and teachers lost their lives. They continued to treat us and educate the children despite the threat.

For two years now, 27 children from 19 families across the country have been receiving this monthly support entirely thanks to donations.

The scholarships are our thanks for the parents' sacrifice. Material cannot be comfort, but support is needed for families. With these funds, we want to help their children continue to develop and educate.The idea of ​​the Fund is that the children receive a scholarship until they complete their secondary education or until they reach adulthood. 

On the Facebook page of the fund, we tell you their stories. We will support them as they grow. Concerned, with attention and with delicacy. We will show them that their parents are not forgotten.

Thank you for being with us!

Новини и коментари

Основна снимка
Merkle
Дарения
 780  лв.

Целева сума
 12,000  лв.
Край на кампанията
28.04.2023
Дарители
9

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация За Доброто

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  250  лв.
Неда Йонкова  100  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Stefan Stoyanovski  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Merkle

QR Code на кампанията

Merkle supports For the Children of the Heroes  Fund  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта