Всички кампании

Ани и Валентина Великови / Фондация Дечица


Ани и Валентина Великови участват в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Фондация Дечица.

Дарете средства на организацията чрез профила на Ани и Валентина Великови.

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 150  лв.

Целева сума
 200  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Дечица

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Росица Стойкова  150  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Ани и Валентина Великови / Фондация Дечица - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта