Всички кампании

Дари в помощ на зависимите - всеки живот е важен!


Към момента в Терапевтичен център "Свети Илия" към Фондация “Общност в помощ на зависимите” се лекуват 31 човека с различни зависимости. По-голямата част са млади хора с различни по вид и продължителност употреби на наркотици, алкохол, хазартна зависимост и комбинирани зависимости (две и повече едновременно).

Зависимостта НЕ Е избор, слабост на характера или липса на воля. Зависимостта е заболяване, което изисква лечение и подкрепа. За съжаление, хората със зависимости са едни от най-засегнатите от неприемане в обществото ни.

През 2022 г. успяхме да се преборим за частично държавно финансиране с огромната помощ на Община Габрово - 50% от месечната издръжка само за 10 човека. За 14 месечната издръжка се покрива изцяло или частично от родителите. Имаме още 6 човека, които се лекуват изцяло на издръжката на Фондацията, защото нямат никаква финансова възможност  - Лили се бори, за да може да се радва на порасналото си момче, чието детство е пропуснала в употребата на наркотици.
Миро - млад човек, който през по-голямата част на съзнателния си живот е бил в употреба, предимно наркотици. Добър, възпитан и много човечен.
Дидо - баща, който заради зависимостта си е загубил връзката със семейството и дъщеря си, но е тук с нас и ще се бори...
Гери се бори да се възстанови, за да може да бъде подкрепа на малката си дъщеричка.
Иван има само баба си, която дава сърце и душа за него, но самата тя е на години, в които не може да му помогне финансово.
Николай - мъж на възраст, с тежък проблем с алкохола. Сам, без близки и подкрепа, който заслужава да изживее живота си достойно.

Как преминава един ден на един наш резидент? Резидентите в Терапевтичния център имат организирано ежедневие, в което придобиват трайни навици за грижа за себе си и другите, формират нови социални умения, с тях работят психолози и консултанти с личен опит в преодоляването на стереотипното им поведение. Целта е да се „върнат“ в обществото като пълноценни личности. Участниците в Дневния център имат терапевтичните сесии, преминават курсове за професионална квалификация, продължават обучение в университет, работят.

Лечението при нас включва пълна издръжка: спане, хранене три пъти дневно, интензивна терапевтична програма. Повечето зависими нямат или са загубили здравноосигурителни права, това налага закупуване на необходимите им лекарства, както и заплащане на посещенията при лекари-специалисти.

Как Вашето дарение ще ни помогне? 

30 лв. ще покрият седмичните лекарства на един човек.

60 лв. ще помогнат на един човек да посети лекар специалист.

450 лв. ще помогнат да посрещнем нуждите на един човек за седмица лечение.

1800 лв. ще помогнат да посрещнем нуждите на един човек за цял месец лечение.

За по-малко от две години работа на терапевтичния център имаме 17 момчета и момичета, преминали пълната програма.

17 човека, които отново работят, учат и живеят своя живот пълноценно!

Помогнете ни, за да помагаме и да бъдем Промяната! 

 

Повече за нас: фондация „Общност в помощ на зависимите“ е създадена през септември 2020 г. в гр Габрово. Мисията на основателя на фондацията е да подаде ръка на много хора, които са изпаднали в плен на зависимости. Вярата в каузата, че „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“ определя основните цели на Фондацията – да създава достъпни центрове за консултиране и рехабилитация на зависими и за оказване на подкрепа на техните семейства.Фондация "Общност в помощ на зависимите" е акредитиран доставчик на социални услуги за хора със зависимости, за техните семейства, близки и приятели. Акредитацията му е заверена с лицензи, издадени от Министерството на труда и социалната политика на Република България.

Голямата амбиция на Фондацията е да получи държавна подкрепа за осигуряване на напълно безплатен достъп до ефективно лечение и рехабилитация на зависимости.

 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с кодова дума DMS NEZAVISIM на 17777 за трите мобилни оператора.

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Ивелина Минчева
Дарения
 3,343  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
30.07.2023
Дарители
22

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  31  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  2  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Светослав  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ивелина Минчева

QR Code на кампанията

Дари в помощ на зависимите - всеки живот е важен! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта