Всички кампании

Помогнете на деца да излязат от кръга на бедността и да се развиват!Фондация КОНКОРДИЯ България от 14 години подкрепя деца и младежи в изключително уязвимо положение: останали без дом, жертви на насилие, от изолирани семейства и общности, с риск от отпадане от образователната система, живеещи в бедност и глад, в невъзможност да си намерят работа.

Изпълняваме нашата мисия Децата и младежите водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация като предоставяме подкрепа, според индивидуалните нужди на всеки: образователни и обучителни услуги; психологическа, медицинска и социална подкрепа; помощ в търсенето, намирането и задържането на работното място; подслон, храна и дрехи.

Стремим се да помагаме на уязвимите за да се превърнат в здрави и пълноценни възрастни, които да разрушат моделите на бедност. Работим и с цели семейства и общности по начин, който да намали възможните рискове за тях и да увеличи способността им да водят спокоен и успешен начин на живот.

Годишно подкрепяме повече от 2000 деца, младежи и семейства. Предоставяме повече от 170 000 часа социална, здравна, педагогическа, психологическа и образователна подкрепа.

Ходим там, където другите не ходят!

Вярваме, че семето, което засяваме, един ден ще покълне!

Подкрепете нашата мисия!
С вашето дарение ще стигнем до повече деца в нужда, на които да помогнем да разгърнат потенциала си и да се развиват!

Новини и коментари

Основна снимка
Зорница Симеонова
Дарения
 3,458  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2023
Дарители
10

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация КОНКОРДИЯ България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Димитър Христов  200  лв.
Мила Домусчиева от името на Sensata Technologies Bulgaria EOOD  1,000  лв.
Iskren Ivanov  500  лв.
Търговска гимназия- Бургас  1,300  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Зорница Симеонова

QR Code на кампанията

Помогнете на деца да излязат от кръга на бедността и да се развиват! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта