Всички кампании

Подкрепа за Национален Събор на Власите в България


Подкрепете каузата ни за организиране на Национален събор на власите в България на желаното ниво, така както искаме и както можем да го направим. Целта на събора е да се покажат традициите, бита и културата на влашкият етнос в България и да бъдат съхранени във времето.

Власите-лудари (рудари) са преки наследници на романизираните траки и са един от най-старите етноси на Балканите. На събора ще бъдат поканени да участват състави, певци и танцьори от различни райони на България и чужбина — детска танцова група от село Хотанца, обл. Русе, танцов състав от гр.Игнатиево, танцов състав от село Ягодово и други от страната и чужбина. Ще изпратим покана на сдруженията от влашката общност в България: Сдружение на етническите румънци в България, Асоциация на власите-рудари в България, НПО "Феникс", Културно сдружение на власите от Ягодово, сдружение "Рудари", сдружение "Саманта Колева", сдружение "Флори Рударилор" и други. Ще бъдат поканени и представители на власите от Гърция, Сърбия и Македония. Подготвяме разнообразие от много индивидуални изпълнители на песни, скечове и танци. Ще бъде представена изложба от носии, плетива и везба от "раклата на баба", ще демонстрираме и влашки занаятчийски умения.

Подкрепете ни да съхраним уникалното ни културно-историческо наследство като етнос и общност в България. Събитието ще се проведе на 13 aвгуст 2023 г. в Бяла черква, обл. Велико Търново.

Новини и коментари

Основна снимка
Никола Николов
Дарения
 543  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
28.07.2023
Дарители
7

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАСИ

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Тодор Атанасов  100  лв.
Васил Иванов  100  лв.
TZVETANKA VASSILEVA  100  лв.
Анонимен дарител  108  лв.
Rumen Minchev  5  лв.

Инициатор

Основна снимка
Никола Николов

QR Code на кампанията

Подкрепа за Национален Събор на Власите в България - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта