Всички кампании

Подкрепа за Национален Събор на Власите в България


Подкрепете каузата ни за организиране на Национален събор на власите в България на желаното ниво, така както искаме и както можем да го направим. Целта на събора е да се покажат традициите, бита и културата на влашкият етнос в България и да бъдат съхранени във времето.

Власите-лудари (рудари) са преки наследници на романизираните траки и са един от най-старите етноси на Балканите. На събора ще бъдат поканени да участват състави, певци и танцьори от различни райони на България и чужбина — детска танцова група от село Хотанца, обл. Русе, танцов състав от гр.Игнатиево, танцов състав от село Ягодово и други от страната и чужбина. Ще изпратим покана на сдруженията от влашката общност в България: Сдружение на етническите румънци в България, Асоциация на власите-рудари в България, НПО "Феникс", Културно сдружение на власите от Ягодово, сдружение "Рудари", сдружение "Саманта Колева", сдружение "Флори Рударилор" и други. Ще бъдат поканени и представители на власите от Гърция, Сърбия и Македония. Подготвяме разнообразие от много индивидуални изпълнители на песни, скечове и танци. Ще бъде представена изложба от носии, плетива и везба от "раклата на баба", ще демонстрираме и влашки занаятчийски умения.

Подкрепете ни да съхраним уникалното ни културно-историческо наследство като етнос и общност в България. Събитието ще се проведе на 13 aвгуст 2023 г. в Бяла черква, обл. Велико Търново.

Новини и коментари

Основна снимка
Никола Николов
Дарения
 683  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
28.07.2023
Дарители
10

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАСИ

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Hristina Nikolova  50  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Иван Иванов  50  лв.
Тодор Атанасов  100  лв.
Васил Иванов  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Никола Николов

QR Code на кампанията

Подкрепа за Национален Събор на Власите в България - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта